ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dostawy oraz montażu skrzydeł szklanych drzwi

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dostawy oraz montażu skrzydeł szklanych drzwi wewnętrznych w budynku Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie pod adresem: 71-21- Szczecin, ul. Żołnierska 53 w oparciu o zasadę konkurencyjności

Do pobrania

Ogłoszenie znajduje się również na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/23656

Nr ogłoszenia: 23656