Zapytanie ofertowe dotyczące modernizacji oświetlenia w budynku Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu – Akademii Nauk Stosowanych Wydział w Szczecinie, 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 53 w oparciu o zasadę konkurencyjności.

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych zaprasza do złożenia oferty dotyczącej modernizacji oświetlenia w budynku Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu – Akademii Nauk Stosowanych Wydział w Szczecinie, 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 53 w ramach Projektu ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych ” (dalej: Projekt), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A019/19.

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami – do pobrania:

Załącznik 1.1 Projekt koncepcji oświetlenia ogólnego

Załącznik 1.2 Wykaz pomieszczeń objętych modernizacją 

Ogłoszenie znajduje się również na stronie: Bazy Konkurencyjności EFS pod numerem 2023-12173-160428

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/160428