Zapytanie ofertowe dotyczące modernizacji pięciu toalet w celu ich przystosowania dla osób z niepełnosprawnościami, znajdujących się w budynku Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie w oparciu o zasadę konkurencyjności

Ogłoszenie z dnia 29.03.2023

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej modernizacji pięciu toalet w celu ich przystosowania dla osób z niepełnosprawnościami, znajdujących się  w budynku Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie w oparciu o zasadę konkurencyjności,
w ramach Projektu „ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych” (dalej: Projekt), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A019/19.

Szczegółowe zapytanie ofertowe i załączniki – do pobrania:

Zapytanie ofertowe toalety Szczecin

Ogłoszenie znajduje się również na stronie: Bazy Konkurencyjności EFS pod numerem 2023-12173-152538

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/152538?sekcja=ogloszenie