Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania materiałów dydaktycznych dla studentów w formie materiałów e-learningowych w oparciu o zasadę konkurencyjności w ramach Projektu „ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych”

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania materiałów dydaktycznych dla studentów w formie materiałów e-learningowych w oparciu o zasadę konkurencyjności w ramach Projektu „ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A019/19.

Zapraszamy do złożenia ofert dotyczących przygotowania materiałów dydaktycznych dla studentów w formie materiałów e-learningowych w oparciu o zasadę konkurencyjności, w ramach Projektu „ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A019/19.

Szczegółowe zapytania ofertowe i załączniki – do pobrania:

https://zpsbszczecin.sharepoint.com/:f:/s/ProjektyZPSB-IT/EsRHk5FKonZOqcsyTurEKS4BbPAwesZTgaSodD9XDy_z0Q?e=gH4msQ

Ogłoszenia znajdują się również na stronie: Bazy Konkurencyjności EFS pod numerem 2023-12173-164965; 164953; 164952; 164951; 164948; 164945; 164940; 164938; 164934; 164930; 164926;164922; 164920; 164919;

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/164965

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/164953

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/164952

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/164951

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/164948

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/164945

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/164940

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/164938

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/164934

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/164930

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/164926

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/164922

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/164920

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/164919