ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące rozbudowy istniejącego systemu informatycznego zarządzania procesem kształcenia, w oparciu o zasadę konkurencyjności/INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ogłoszenia dotyczącego zakupu pakietów medycznych

Zapraszamy do złożenia oferty rozbudowy istniejącego systemu informatycznego zarządzania procesem kształcenia, realizowanego ramach Projektu „ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych” (dalej: Projekt), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A019/19.

Szczegółowe zapytanie ofertowe i załączniki – do pobrania:

Ogłoszenie znajduje się również na stronie: Bazy Konkurencyjności EFS pod numerem 2022-12173-130268 (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/130268)


Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia dotyczącego zakupu pakietów medycznych dla pracowników Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, w oparciu o zasadę konkurencyjności

Nr ogłoszenia: 2022-43335-126762 (w ramach projektu RPZP.06.08.00-32-K005/22 – „Zdrowy Pracownik Silny Biznes – program prozdrowotny dla pracowników ZPSB”).

Wpłynęła jedna oferta od PZU Zdrowie S.A., Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, która spełnia wszystkie wymagane kryteria i otrzymała 94 punkty.

W związku z powyższym zapytanie ofertowe rozstrzygnięto i firma PZU Zdrowie S.A.  została wybrana jako dostawca pakietów medycznych dla pracowników Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.

Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia dot. pakietów medycznych