ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące złożenia oferty na organizację dedykowanego szkolenia kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 4 pracowników uczelni w ramach Projektu” ZPSB Plus – program zwiększania dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na organizację dedykowanego szkolenia kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 4 pracowników uczelni, w ramach realizacji projektu „ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A019/19.

Szczegółowe zapytanie ofertowe i załączniki – do pobrania: