ZAPYTANIE OFERTOWE na produkcję 4 filmów

ZAPYTANIE OFERTOWE na produkcję 4 filmów reklamowych oraz opracowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej  tych filmów w ramach projektu innowacyjnego testującego „PI – Model Adaptacyjnego Transferu Rozwiązań Innowacyjnych i Eksperckich: MATRIX” realizowanego przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie.

Do pobrania: