Zapytanie ofertowe na świadczenie usług developerskich w trakcie realizacji projektu „PI-Witryna Pracy 50+ – innowacyjny system kojarzenia popytu i podaży na rynku pracy”

Treść zapytania do pobrania: