Zapytanie ofertowe nr 2/2018/CED na realizację indywidualnego doradztwa edukacyjno- zawodowego dla uczestników projektu „Spoina- szkoła wyższa integratorem kształcenia zawodowego w modelu LLL”

Zapytanie ofertowe nr 2/2018/CED na realizację indywidualnego doradztwa edukacyjno- zawodowego dla uczestników projektu „Spoina- szkoła wyższa integratorem kształcenia zawodowego w modelu LLL”

Szczegóły w załącznikach:

Ogłoszenie znajduje się również na stronie: bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl
Nr ogłoszenia: 1092299