Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku – na walidację szkoleń

Zapytanie ofertowe w ramach realizacji projektu „Programiści dla Szczecina – certyfikowane kwalifikacje zawodowe w branży informatycznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2010, Działania RPZP.08.06.00 (Nr umowy: RPZP.08.06.00-32-K119/17-00.), w ramach rozeznania rynku.

Szczegóły zapytania oraz formularz zgłoszeniowy w załączonym pliku – pobierz Word