Zapytanie ofertowe- rozeznanie rynku- na zorganizowanie i realizację dwóch kursów zawodowych pt. „Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV”.

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i realizację dwóch kursów zawodowych pt. „Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV”, w ramach projektu „Spoina- szkoła wyższa integratorem kształcenia zawodowego w modelu LLL. (Umowa nr:  RPZP.08.06.00-32-K039/17-00).

1_Zapytanie ofertowe_kurs_uprawnienia_elektryczne