ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE
na opracowania koncepcji i kreacji kampanii upowszechniającej i włączającej projektu innowacyjnego testującego „PI – Model Adaptacyjnego Transferu Rozwiązań Innowacyjnych i Eksperckich: MATRIX” realizowanego przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie.

Do pobrania:

Matrix-Zapytanie-ofertowe-kampania-promocyjna
Matrix-Zapytanie-ofertowe-kampania-promocyjna-załączniki