Zarządzanie zespołem projektowym

O powodzeniu w realizacji danego projektu decydują jego uczestnicy, a kluczową rolę pełni tu kierownik projektu. To on jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich zasobów ludzkich będących podstawą działania zespołu projektowego. Na 10-godzinnym szkoleniu dowiesz się, jak dobrać odpowiednie osoby, jak ocenić ich kompetencje – nie tylko w zakresie technicznym, ale i interpersonalnym. Poznasz ważne wyznaczniki przydatności do pracy w zespole projektowym.

Prowadząca: Beata Dobińska

Terminy szkoleń:

  • 18.01.2019, piątek: 16:30-20:30
  • 19.01.2019, sobota: 09:00-13:00

Cena szkolenia: 240 zł netto

Zgłoszenia: szkolenia@zpsb.pl (tel. 91/ 81 49 481)