Wymagania

Postępowanie kwalifikacyjne na studia Executive MBA obejmuje weryfikację następujących warunków:

  • wykształcenie wyższe lub wyższe zawodowe kandydata
  • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-5-letnie
  • staż pracy na stanowisku kierowniczym: co najmniej 2-letni
  • znajomość języka obcego (preferowany angielski)
  • posiadanie predyspozycji menadżerskich
  • odpowiednia motywacja do podjęcia studiów
  • złożenie w wyznaczonym terminie dokumentów aplikacyjnych
  • przystąpienie do testów kwalifikacyjnych we wrześniu!