Jak to działa

Jak wygląda rok akademicki na studiach wspomaganych e-learningiem?
Organizacja roku akademickiego wygląda podobnie, jak w przypadku studiów stacjonarnych. Rok podzielony jest na cztery półsemestry, a każdy z nich trwa około dwa i pół miesiąca. Semestry rozpoczynają się zjazdem na Uczelni, a kończą sesją egzaminacyjną (również na Uczelni). W ciągu każdego roku student musi więc pojawić się na ośmiu zjazdach.
Studia zaoczne wspomagane e-learningiem są połączeniem 40% zajęć w formie tradycyjnej (odbywają się one w siedzibie ZPSB) oraz pozostałych 60% zajęć realizowanych za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Skąd będę wiedzieć, jak korzystać z platformu e-learningowej?
Szkolenie z obsługi platformy e-learningowej jest obowiązkowym elementem podczas pierwszego zjazdu. Musi przejść je każdy student.

Jak przebiegają zjazdy?
E-learningowe studia II stopnia realizowane są przez Wydział Informatyki w Szczecinie. Zjazdy odbywają się w Szczecinie. Na pierwszy zjazd składają się trzy dni, podczas których odbywa się spotkanie organizacyjne, szkolenie z obsługi platformy e-learningowej, zajęcia rozpoczynające poszczególne przedmioty oraz ćwiczenia z języka obcego. Dzięki temu możesz lepiej poznać otoczenie, wykładowców i innych studentów, z którymi będziesz uczyć się w kolejnych miesiącach.
W przypadku tego systemu nauczania zjazdy to na przemian sesje egzaminacyjne i spotkania rozpoczynające kolejne półsemestry. Podczas nich masz możliwość uczestniczenia w zajęciach wprowadzających do nowych przedmiotów, blokach z języka obcego, konsultacjach z wykładowcami oraz seminariach dyplomowych.

Zjazdy odbywają się w następującym schemacie:

  • sobota, godz. 8:15-20:00 – zajęcia dydaktyczne
  • niedziela, godz. 8:15-20:00 – zajęcia dydaktyczne

Jak wygląda nauka w trakcie studiów wspomaganych e-learningiem?
Czas pomiędzy zjazdami możesz wykorzystać na naukę za pośrednictwem platformy e-learningowej, która umożliwia Ci przeglądanie multimedialnych materiałów dydaktycznych. Ćwiczenia przygotowane przez wykładowców oraz informacje o sposobach zaliczenia poszczególnych przedmiotów pozwolą Ci sprawdzać swój poziom przyswojonej wiedzy. Platforma umożliwia Ci także bieżący kontakt z prowadzącymi zajęcia, pracownikami Centrum e-Learningu oraz innymi studentami. Najbardziej komfortową sprawą jest fakt, że możesz z niej korzystać wtedy, kiedy Ci to odpowiada!

Chcesz uzyskać więcej informacji o studiach wspomaganych e-learningiem? Skontaktuj się z nami!
Dziekanat ZPSB (Monika Markowska-Toporek)
ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin, pok. 204
tel.: 91 814 94 04/401
e-mail: dziekanat@zpsb.pl