Jak to działa

Jak to działa

Jak wygląda rok akademicki na studiach wspomaganych e-learningiem?
Rok akademicki podzielony jest na cztery półsemestry trwające około dwa i pół miesiąca. Każdy z nich rozpoczyna się zjazdem na uczelni, a kończy sesją egzaminacyjną (również na Uczelni). W sumie w ciągu każdego roku akademickiego odbywa się osiem zjazdów.
Studia licencjackie niestacjonarne wspomagane e-learningiem polegają na realizacji 40% zajęć w formie tradycyjnej w Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie oraz 60% zajęć w formie zdalnej za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Skąd będę wiedzieć, jak korzystać z platformy e-learningowej?
Przed rozpoczęciem studiów każdy przechodzi szkolenie z obsługi platformy e-learningowej. Odbywa się ono podczas pierwszego zjazdu.

Jak przebiegają zjazdy?
Studia e-learningowe realizowane są przez Wydział Informatyki w Szczecinie. Zjazdy odbywają się w Szczecinie. Podczas pierwszego, trzydniowego zjazdu odbywa się spotkanie organizacyjne, szkolenie z obsługi platformy e-learningowej, zajęcia wprowadzające do poszczególnych przedmiotów oraz blok z języka obcego. To okazja, by poznać otoczenie, wykładowców i kolegów z roku oraz dowiedzieć się, w jaki sposób i czego będziesz się uczyć w kolejnych miesiącach.
Następne zjazdy odbywają się co około dwa i pół miesiąca – są to na przemian sesje egzaminacyjne i spotkania rozpoczynające kolejne półsemestry, podczas których odbywają się zajęcia wprowadzające, bloki języka obcego, konsultacje z wykładowcami oraz seminaria dyplomowe.

Zjazdy odbywają się w następującym schemacie:

  • piątek, godz. 16:00-21:00 – seminaria dyplomowe, blok języka obcego
  • sobota, godz. 8:15-20:00 – zajęcia dydaktyczne
  • niedziela, godz. 8:15-20:00 – zajęcia dydaktyczne

Jak wygląda nauka w trakcie studiów wspomaganych e-learningiem?
Pomiędzy zjazdami masz pełny dostęp do platformy e-learningowej, na której możesz przeglądać multimedialne materiały dydaktyczne, udostępniane przez wykładowców ćwiczenia do wykonania czy informacje o sposobach zaliczenia poszczególnych przedmiotów. Umożliwia Ci ona także utrzymywanie bieżącego kontaktu z prowadzącymi zajęcia, kolegami i pracownikami Centrum e-Learningu. Co ważne, z platformy możesz korzystać o dowolnej porze i samodzielnie planować czas nauki.

Jak wygląda sesja egzaminacyjna?
Sesja egzaminacyjna odbywa się na końcu każdego półsemestru w formie zjazdu na Uczelni. Podczas niego zdobywasz zaliczenia i zdajesz egzaminy, ale to nie wszystko. Uczestniczysz również w zajęciach podsumowujących realizowane przedmioty i wypełniasz ankiety oceniające.

Chcesz uzyskać więcej informacji o studiach wspomaganych e-learningiem? Skontaktuj się z nami!
Wydział Ekonomii i Informatyki – Dziekanat
adres: ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin, II piętro, pok. 204
tel.: 91 81 49 402
e-mail: dziekanat@zpsb.pl