Na czym polega nauka w trybie modułowym?

Program studiów powinien być nie tylko ciekawy i przydatny w przyszłości, ale także ciekawy dla studentów. Istotna jest także przejrzystość materiałów przedstawianych podczas zajęć. Sposobem na uporządkowanie tematów i przedstawianie ich w sposób powiązany jest nauka w trybie modułowym. Na czym dokładnie ona polega i jakie są zalety tego rozwiązania? 

Tematyczne moduły ułatwiające naukę

Nauka w trybie modułowym jest często wykorzystywana na nowoczesnych uczelniach, do których bez wątpienia zalicza się Zachodniopomorska Szkoła Biznesu. Na czym polega ten sposób edukacji i dlaczego warto wykorzystywać go na wielu kierunkach? Podejście modułowe kompletnie zmienia podejście do przekazywania wiedzy studentom. Jest ona bardziej uporządkowana, dzięki czemu przyswajanie informacji jest o wiele bardziej efektywne i owocne. Wiedza pozostaje w głowie na zdecydowanie dłużej i przede wszystkim jest ona bardziej klarowna i prostsza w odbiorze. 

Modułowe nauczanie polega na dzieleniu przedmiotów na bloki tematyczne. W danym okresie studenci uczą się wiedzy, która w jakiś sposób jest ze sobą powiązana i należy do jednego modułu. Dzięki temu całość jest o wiele bardziej przejrzysta i prostsza w odbiorze, a także łatwiejsza w zrozumieniu. Takie podejście pozwala na przyswajanie konkretnych informacji, które wzajemnie z siebie wynikają i są częścią jednej całości. 

Systematyczne zaliczenia = mniej stresu

Wykorzystanie nauki modułowej nie jest możliwe na każdym kierunku, jednak na wybranych specjalnościach pierwszego i drugiego stopnia naprawdę się sprawdza. W Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu stawiamy na nauczanie modułowe, aby wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych studentów. Wiemy, że prowadzimy zajęcia dla uczniów, a nie dla nauczycieli. Dlatego nasze kierunki studiów podyplomowych oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia dopasowane są do potrzeb naszych studentów i mają zapewnić im komfortowe zdobywanie przydatnej w przyszłości wiedzy opartej nie tylko na teorii, ale także na praktyce.

Nauka modułowa to duże odciążenie w kwestii zaliczeń i egzaminów. Na studiach wykorzystujących tę metodę edukacyjną na naszej uczelni zaliczenia odbywają się po zakończeniu każdego modułu. Motywuje to studentów do systematycznej nauki oraz sprawia, że nie mają oni nawału obowiązków i egzaminów w okresie sesji. Dzięki temu mają oni zdecydowanie mniej stresu związanego z zaliczeniami na koniec semestru i mogą wykonywać swoją pracę regularnie.