Podejście projektowe w zarządzaniu – skąd bierze się jego popularność?

Coraz częściej w środowisku biznesowym można usłyszeć o podejściu projektowym do zarządzania przedsiębiorstwem. Choć takie postrzeganie prowadzenia organizacji nie jest niczym nowym, to w ciągu ostatnich lat można zauważyć zdecydowany wzrost popularności takiego podejścia. Dlaczego zarządzanie projektowe organizacją jest uznawane za takie skuteczne i tak często wykorzystywane? Na czym ono polega i skąd bierze się jego fenomen?

Na czym polega podejście projektowe w zarządzaniu?

Podejście projektowe do zarządzania przedsiębiorstwem polega przede wszystkim na rozdzielaniu od siebie poszczególnych przedsięwzięć i procesów zachodzących w firmie i traktowaniu ich jako osobnych projektów. Pozwala to na delegowanie uprawnień oraz tworzenie zespołów, które mają konkretne obowiązki i odpowiedzialność za powodzenie konkretnej części. Takie podejście jest bardzo uniwersalne – stąd też wynika jego popularność. Podejście projektowe można wdrożyć do firm o różnych wielkościach oraz działających w różnych branżach. Ważne jest jednak, aby wszystkimi projektami odpowiednio zarządzać. 

Projekty w firmie najczęściej mają charakter wewnętrzny, ale w niektórych branżach takie podejście może być wykorzystywane również w celu prowadzenia działań dla klientów. Sprawdza się do na przykład w przypadku agencji marketingowych. Podejście projektowe jest uniwersalne, ale wymaga wykorzystywania specjalistycznych technik i narzędzi. Wszystkie projekty muszą być odpowiednio rozplanowane w czasie, mieć przypisane odpowiednie zasoby oraz wyznaczone cele i efekty, których się oczekuje po ich ukończeniu. Wszystko to musi być odpowiednio zaplanowane. W zarządzaniu projektowym istotne jest uporządkowanie oraz doskonała organizacja pracy poszczególnych zespołów. Ważną rolę pełni także kontrola project managera. 

Studiuj zarządzanie projektami na renomowanej uczelni

Wzrost popularności zarządzania projektowego nie jest bezpodstawny, a podyktowany sukcesami, jakie można odnieść, decydując się na takie rozwiązanie. Przedsiębiorcy bardzo chętnie sięgają po tę metodę i wykorzystują ją w swoich firmach, wprowadzając w nich stanowisko project managera. Przez to na rynku pracy rośnie zapotrzebowanie na osoby, które posiadają kwalifikacje do pełnienia tej funkcji. Dlatego też podczas wybierania specjalności na studiach, warto zdecydować się właśnie na zarządzanie projektami. 

Zarządzanie projektami to specjalność, na której studenci uczą się ważnych technik z zakresu zarządzania i organizacji działań zgodnych z podejściem projektowym. W Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu specjalność ta realizowana jest na studiach pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie jako specjalność z patronatem. Dzięki temu absolwenci naszej uczelni uczą się metodyki i technik zarządzania projektami od renomowanych specjalistów z dużym doświadczeniem zawodowym, a nie tylko wiedzą teoretyczną.