Praca zespołowa na studiach

Praca zespołowa to doskonały sposób na naukę i rozwój. Na studiach to często nieodłączny element realizowania zadań. W ZPSB kładziony jest na to duży nacisk głównie ze względu na to, że nasi wykładowcy i ćwiczeniowcy doskonale wiedzą, jak istotna jest ta umiejętność w środowisku biznesowym.

Zróbcie dokładny plan działania i podział ról w zespole

Przy realizacji każdego projektu, czy to w grupie, czy samodzielnie, warto mieć sprecyzowany plan postępowania. Warto rozpisać sobie poszczególne etapy i zaznaczyć, czego nie da się zrealizować bez dokończenia wcześniejszych działań. Na przykład trudno będzie stworzyć wykresy i omówienie wyników, jeśli badania nie zostaną dokończone. Dzięki odpowiedniej koncepcji będziecie wiedzieć, co po kolei należy realizować, aby nie opóźniać prac innych członków zespołu. 

Bardzo ważną kwestią jest przydzielenie każdemu członkowi zespołu konkretnej roli. Zastanówcie się, kto w czym czuje się dobrze i jakie ma predyspozycje. Praca zespołowa ma na celu zmotywować każdego uczestnika do wniesienia do projektu czegoś od siebie – najlepiej czegoś, w czym czuje się on dobrze i ma odpowiednią wiedzę oraz umiejętności z tego zakresu. Przypisanie ról umożliwi dokonanie podziału zadań, a to z kolei przyczyni się do zminimalizowania ryzyka, że cała praca zostanie wykonana tylko przez część grupy. 

Zadbajcie o skuteczną komunikację i wzajemną motywację

Na studiach pierwszego stopnia, studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych praca zespołowa wykorzystywana jest bardzo często. Studenci mają uczyć się na tej podstawie, że wspólnie mogą wnosić do projektu różne predyspozycje, pomysły i zasoby oraz wiedzę. Dzięki temu praca będzie o wiele bardziej wartościowa i efektywna. Członkowie grupy projektowej lub innego zespołu mogą uczyć się od siebie wzajemnie, dzięki czemu będą rozszerzać swoją kompetencję i wiedzę. 

Należy pamiętać, że pracując razem, ma się wspólny cel. Dlatego ważne jest opracowywanie zadań wspólnie, konsultowanie oraz wzajemne motywowanie się do działania. Nie należy się także obawiać stosowania merytorycznej i konstruktywnej krytyki – pozwoli to Wam rozbudowywać kompetencje i wymieniać się między sobą wiedzą, czyli spełnić jedno z podstawowych założeń pracy w grupie. 

Bardzo istotne jest również, aby pamiętać o odpowiedniej komunikacji. Poprawny przepływ informacji pozwoli Wam na odpowiednie koordynowanie prac i wdrożenie ewentualnych zmian czy poprawek, jeśli zajdzie taka konieczność. Sprawniej pójdzie Wam również rozwiązywanie ewentualnych problemów lub pokonywanie przeszkód, które mogą pojawić się na drodze do realizacji problemu.