prof. dr hab. Adam Pawlicz

Kontakt: apawlicz@zpsb.pl

 

 

 

 

Proponowane obszary tematyczne:

 1. Rynek usług hotelarskich
 2. Rynek najmu krótkoterminowego
 3. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
 4. Hotelarstwo
 5. Regulacje rynku turystycznego
 6. ICT na rynku turystycznym
 7. Marketing obszarowego produktu turystycznego
 8. Zrównoważony rozwój w turystyce
 9. Polityka turystyczna
 10. Pośrednicy na rynku turystycznym
 11. Współpraca przedsiębiorstw turystycznych w kanałach dystrybucji
 12. Rola organizacji turystycznych na rynku
 13. Współpraca publiczno-prywatna w turystyce
 14. Turystyka w regionie Morza Bałtyckiego
 15. Marketing przedsiębiorstw turystycznych
 16. Rola mediów turystycznych w marketingu
 17. Rynek pakietów turystycznych
 18. Współpraca między biurami podróży a przedsiębiorstwami hotelarskimi
 19. Tworzenie wartości w kanałach dystrybucji usług turystycznych
 20. Wpływ rozwoju turystyki na gospodarkę w ujęciu markoekonomicznym

Od seminarzystów oczekuję:
1. Zaangażowania,
2. systematycznej pracy,
3. czytania literatury przedmiotu,
4. kreatywności,
5. znajomości pakietu Office.