Praktyki i staże

Dlaczego warto?

Studia II stopnia to doskonały czas, by zdobywać doświadczenie zawodowe i tym samym zwiększać swoją wartość w oczach potencjalnych pracodawców. Praktyki i staże to świetny sposób na to, by nauczyć się wykorzystywać posiadaną wiedzę, zdobywać nowe umiejętności i kwalifikacje, a także sprawdzić, jak w rzeczywistości wygląda praca na wymarzonym stanowisku. Jeśli jesteś studentem studiów dziennych możesz łączyć praktyki i staże z zajęciami na uczelni. Studia zaoczne oferują Ci więcej czasu, który możesz przeznaczyć na doskonale własnych umiejętności.

Nasi partnerzy

W ZPSB uważamy, że naszym zadaniem jest nie tylko edukacja, ale także nauczenie Cię tego, jak teorię przełożyć na praktykę. Dlatego współpracujemy z licznymi partnerami, którzy reprezentują różne branże i razem z nimi tworzymy dla naszych studentów specjalne programy praktyk i staży.

Do grona naszych partnerów należą:

 • AIESEC Polska
 • Automatika
 • Bank Zachodni WBK
 • Castorama
 • DB Port Szczecin
 • Ferrosan Medical Devices
 • Remech
 • Sonion Polska
 • Unizeto Technologies
 • Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński – Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – Wydział Informatyki, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie jest członkiem następujących organizacji:

 • AACSB International – The Association to Advance Collegiate Schools of Business
 • Baltic Sea Virtual Campus Network (BSVC)
 • Baltic Sea Network (BSN)
 • Stowarzyszenie Uniwersytetów Współczesnych Studiów Europejskich (UACES)
 • Europejska Sieć Nauczania na Odległość (EDEN)
 • Europejska Sieć Uniwersytetów Edukacji Ustawicznej (EUCEN)
 • Europejska Sieć Uniwersytetów i ich partnerów w Edukacji (EuroPACE)
 • Konfederacja Pracodawców Polskich
 • Szczeciński Związek Pracodawców
 • Stowarzyszenie Edukacji Menadżerskiej „FORUM”
 • Stowarzyszenie „Business Club Szczecin”
 • Stowarzyszenie Rektorów i Założycieli Uczelni Niepaństwowych
 • Krajowy System Usług „KSU”
 • Fundacja Rozwoju Pomorza Zachodniego
 • Sieć Zrównoważonego Rozwoju Obszaru Morza Bałtyckiego (BSSDN)
 • Północna Izba Gospodarcza (PIG)