Akademia coachingu i mentoringu

Jeszcze możesz dołączyć do grupy!

 
Kierunek
 • Akademia coachingu i mentoringu
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
 • Online
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2023
Opis
Współcześnie najskuteczniejsze modele pracy oparte są na wspieraniu jednostek w rozwoju, który przyczynia się do wzrostu całej organizacji. W tym procesie bardzo istotną rolę odgrywa coaching i mentoring. W Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu kładziemy ogromny nacisk na innowacyjne, przystosowane do aktualnych potrzeb i oczekiwań środowiska biznesowego, kierunki studiów. Dlatego wśród dostępnych opcji na studiach podyplomowych nie mogło zabraknąć tego istotnego kierunku.
Aktualna zniżka
 • Jeszcze możesz dołączyć do grupy!
Cena
 • Już od 490 zł!

 

Rezerwuję miejsce

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych wśród których nie mogło zabraknąć kierunku Akademia coachingu i mentoringu.

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów jest wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności prowadzenia coachingu i mentoringu. Adresatami studiów podyplomowych na kierunku Akademia coachingu i mentoringu są osoby posiadające wyższe wykształcenie i chcące wykorzystać umiejętności z obszaru coachingu i mentoringu we własnej pracy zawodowej. To sposób na doskonalenie kwalifikacji przez trenerów wewnętrznych, pracowników firm szkoleniowych oraz działów personalnych odpowiedzialnych za rozwój kadry. Studia te są także skierowane do menadżerów różnych szczebli zarządzania lub liderów zespołów pracowniczych, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat nowoczesnych i efektywnych metod zarządzania.

Program studiów

Poniżej przedstawiony został przedstawiony dokładny program studiów podyplomowych na kierunku Akademia coachingu i mentoringu.

 

BLOK WPROWADZAJĄCY 10 godz.

 1. Trening efektywności indywidualnej. Kompetencje interpersonalne i osobowość vs skuteczność relacji coachingowej i mentoringowej. 10 godz

 

BLOK II. UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOLOGICZNE I INTERPERSONALNE. 40 godz.

 1. Podstawy psychologii w pracy coacha i mentora . Etyka w pracy coacha i mentora. 10 godz.
 2.  Podstawy psychologii w pracy coacha i mentora. Osobowość i elementy zaburzeń osobowości. 10 godz.
 3.  Podstawy psychologii w pracy coacha i mentora. Psychologia różnic indywidualnych (temperament, intelekt, styl poznawczy). 10 godz.
 4. Podstawy psychologii w pracy coacha i mentora. Psychologiczne modele uczenia się ludzi dorosłych. 10 godz.

 

BLOK III. WARSZTAT COACHA I MENTORINGU 90 godz.

 1. Warsztat pracy coacha i mentora – proces coachingowy i mentoringowy. 10 godz.
 2. Warsztat pracy coacha i mentora – metody pracy coachingowej i mentoringowej. 30 godz.
 3. Warsztat pracy coacha i mentora – narzędzia pracy coacha i mentora. 40 godz.
 4. Proces coachingowy i mentoringowy. 10 godz.

BLOK IV. SUPERWIZJA. 10 godz.

 1.  Superwizja sesji coachingowej i mentoringowej – sesja informacji zwrotnych. 10 godz.

Łączna liczba godzin: 150 godz.

Blok kompetencji kluczowych – dla chętnych. Każdy Słuchacz może wybrać maksymalnie 2 moduły z poniższego zestawu, które zrealizuje samodzielnie w formie e-learningowej. Każdy zrealizowany i zaliczony moduł odpowiada realizacji dodatkowych 10 godz. i zostanie dodany do świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

 1. Autoprezentacja
 2. Efektywność osobista menedżera
 3. Komunikacja interpersonalna
 4. Kreatywność
 5. Zarządzanie zespołem
 6. Zarządzanie różnorodnością

Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

Najważniejsze atuty kierunku

Program studiów podyplomowych na kierunku Akademia coachingu i mentoringu dopracowany i skrojony na miarę aktualnych potrzeb Słuchaczy oraz wymagań stawianych przez pracodawców.
Najważniejsze atuty kierunku to:

 • Gruntowne poznanie podstaw psychologii w pracy coacha i mentora.
 • Praktyczna znajomość narzędzi coachingu i mentroringu.
 • Nabycie umiejętności prowadzenia sesji coachingowych i mentoringowych.
 • Kontakt ze specjalistami z praktyki gospodarczej przygotowanie i superwizja sesji coachingowych i mentoringowych
 • Pozyskanie wiedzy i praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji międzyludzkiej.
 • Zdobycie umiejętności z zakresu wykorzystywania środków i narzędzi coachingowych i mentoringowych oraz dostosowywać programy rozwoju do indywidualnych potrzeb
  odbiorców.
 •  Zdobycie umiejętności z zakresu nowoczesnych i skutecznych metody podnoszenia efektywności pracowników i zespołów.

Korzyści dla słuchaczy

Kierunek Akademia coachingu i mentoringu na studiach podyplomowych w ZPSB to liczne korzyści, wśród których warto wymienić:

 • Bezpłatny dostęp do bibliotek cyfrowych ibuk Libra oraz Biblio Ebookpoint (dawniej NASBI).
 • Stały dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej uczelni oraz platformie z kursami otwartymi Navoica.pl.
 • Możliwość nawiązania kontaktów poprzez uczestnictwo w licznych spotkaniach branżowych.
 • Bezpłatny dostęp do pełnego pakietu Microsoft Office 365 (dostęp do skrzynki pocztowej o pojemności 100 GB, najnowsze wersje programów z pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Teams, Forms itp., możliwość instalacji na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach lub smartfonach, edycję i współdzielenie dokumentów dzięki aplikacjom Office Online oraz Microsoft SharePoint, przechowywanie i udostępnianie plików dzięki nieograniczonej przestrzeni dyskowej usługi OneDrive).
 • Wygodny plan zajęć, który pozwala na swobodne łączenie nauki z życiem prywatnym i zawodowym.

Organizacja studiów podyplomowych

W ZPSB najważniejsi są dla nas nasi słuchacze. Na pierwszym miejscu stawiamy ich potrzeby, dlatego na naszej uczelni zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się tylko w piątki i soboty, zgodnie z następującym harmonogramem:

 • piątki w godzinach od 16:30 do 20:30,
 • soboty w godzinach od 9:00 do 17:00.

Powyższy plan zajęć gwarantuje wolne niedziele, które nasi słuchacze mogą poświęcić na swoje prywatne obowiązki i plany oraz na rozwój pasji i zainteresowań.

Warunki ukończenia studiów

Aby ukończyć studia podyplomowe na kierunku Akademia coachingu i mentoringu, Słuchacze powinni:
• być obecni na minimum 80% zajęć
• zdać egzamin dyplomowy – indywidualna sesja z klientem (nagranie)
• zaliczyć test wiedzy

Lider kierunku

Beata Pluta – mentor, trener biznesu, coach zespołu ( WIAL). Menedżer z ponad 20 letnią praktyką w obszarze sprzedaży, finansów, usług w korporacjach z kapitałem skandynawskim, zarządzała dużymi zespołami na szczeblu Dyrektora Regionu i Dyrektora Sprzedaży. W praktyce wykorzystuje mentoring i coaching współpracując z menadżerami i zespołami wielu korporacji, prowadzi warsztaty z przywództwa i kompetencji menedżerskich, zarządzania zmianą i wykorzystywania Talentów w budowaniu i zarządzaniu zespołem, a także z technik sprzedaży i jakości obsługi. Propagatorka mentoringu wewnętrznego w przedsiębiorstwach. Trener Action Learning. Absolwentka Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie Szczecińskim, ukończyła również wiele intensywnych kursów i szkoleń w kraju i za granicą z zakresu przywództwa m.in. Leading People in Business; Self leadership; Team leadership; AfT Leadership Coaching School ( według certyfikacji ICF), Action Learning wg WIAL. Jest wiceprezesem klastra Praktyki Zarządzania Procesowego i współzałożycielką Twój-Mentor.

 

Sprawdź, jakie inne kierunki na studiach podyplomowych Zachodniopomorska Szkoła Biznesu przygotowała dla swoich słuchaczy.