Akademia kompetencji menadżerskich

Dołącz do grupy zajęciowej!

 
 
 
Nauczycielu, w dniu Twojego święta przygotowaliśmy dla Ciebie dodatkowe 150 złotych zniżki na studia podyplomowe!

Całkowita wartość zniżki przy zapisie 14 października to aż 850 złotych, nie czekaj!

Jaka jest recepta na sukces na współczesnym rynku pracy? Odpowiedź brzmi: kompetencje, kompetencje i jeszcze raz kompetencje… Obecny rynek pracy wymaga od Ciebie stałego aktualizowania wiedzy i podnoszenia umiejętności. Oczekiwania pracodawców wobec kandydatów do pracy są coraz większe. Znalezienie wymarzonej pracy lub awans w swoim dotychczasowym miejscu pracy wymaga jednak odpowiednich kompetencji. Już nie tylko specjalistycznych, ale również tych kluczowych, o charakterze uniwersalnym, sprawdzających się w różnych sytuacjach i na różnych stanowiskach pracy.

Dlatego studia podyplomowe Akademia kompetencji menadżerskich to następujące obszary rozwoju: kompetencje kluczowe, kompetencje kluczowe i jeszcze raz kompetencje kluczowe! Kompetencje kluczowe to szerokie spektrum umiejętności i wiedzy niezbędnych do funkcjonowania z sukcesem na współczesnym rynku pracy. Celem studiów jest wyposażenie uczestników w kompetencje przydatne na stanowiskach pracowniczych i menadżerskich. Uczestnicy studiów podyplomowych Akademia kompetencji menadżerskich będą potrafili świadomie wykorzystać kompetencje w miejscu pracy, nauczą się efektywnie pracować w zespole, komunikować czy planować . Studia skierowane są do osób pracujących na różnych szczeblach pracowniczych i menadżerskich.

Studia podyplomowe online

Zajęcia prowadzimy w formie e-learningowej – w całości realizujemy je przez specjalny serwis internetowy. Znajdziesz w nim multimedialne materiały dydaktyczne, a także zestawy testów do samodzielnej weryfikacji wiedzy i liczne case study.

Korzyści dla uczestników:

 • Możliwość nauki w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie
 • Materiały dydaktyczne dostępne on-line
 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych
 • Materiały oparte na cyklu Kolba

 

Program studiów
Tematyka Liczba godzin
BLOK DIAGNOSTYCZNY 9
Diagnoza Kompetencji Kluczowych – za pomocą Barometru Kompetencji Kluczowych słuchacz studiów podyplomowych zanim przystąpi do poszczególnych materiałów może zweryfikować swój poziom kompetencji i skupić się na wsparciu tych obszarów, które są istotne z punktu widzenia własnej ścieżki kariery.
BLOK KOMPETENCJI KLUCZOWYCH 180
Komunikacja interpersonalna 20
Kreatywność 20
Praca w zespole 20
Autoprezentacja 20
Prawo w działalności gospodarczej 20
Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym 20
Zarządzanie zespołem 20
Zarządzanie wiedzą  20
Coaching 20
Liczba godzin łącznie 189

3 obszary rozwoju

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz nabywa kompetencje z 3 zakresów – wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne. W szczególności:

Wiedza:

 • Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, uwarunkowań skutecznego komunikowania się oraz stylów komunikacyjnych j własnych i innych ludzi.
 • Posiada wiedzę nt. komunikowania własnego wizerunku oraz uwarunkowań skutecznej autoprezentacji w relacjach z innymi ludźmi.
 • Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą uwarunkowań skutecznego funkcjonowania zespołów ludzkich oraz rozpoznaje potencjał własny i innych ludzi w zakresie pracy zespołowej.
 • Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą rozwiązywania problemów w zespołach ludzkich oraz rozpoznaje potencjał własny i innych ludzi.
 • Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą mechanizmów funkcjonowania jednostek, organizacji i społeczności w warunkach zróżnicowania kulturowego.
 • Posiada wiedzę z zakresu obowiązywania i stosowania prawa, szczególnie prawa gospodarczego oraz ochrony własności intelektualnej. Rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej w organizacji.

Umiejętności:

 • Konstruuje i wybiera optymalne dla sytuacji techniki i strategie komunikowania werbalnego i niewerbalnego oraz konstruktywnie kieruje własnymi emocjami.
 • Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania i poprowadzenia wystąpień publicznych oraz profesjonalnej autoprezentacji w różnych obszarach życia.
 • Posiada umiejętność pracy w zespole w różnych rolach, w tym szczególnie rolach doradczych w zakresie kształtowania właściwych relacji w grupie.
 • Posiada umiejętność logicznego, analitycznego i elastycznego myślenia oraz potrafi efektywnie rozwiązywać sytuacje problemowe.

Kompetencje społeczne:

 • Docenia różnorodność wśród innych ludzi i pokonuje schematyczne myślenie, uprzedzenia i stereotypy – jest tolerancyjny i otwarty.
 • Wykazuje ciekawość poznawczą w poszukiwaniu możliwości uczenia się i wykorzystywania jego efektów w różnorodnych sytuacjach życiowych.
 • Jest otwarty na współpracę i budowę relacji wewnątrzgrupowych, potrafi przyjmować w grupie różne role, w tym role doradcze.
 • Szanuje i respektuje przepisy prawa oraz postępuje etycznie, w tym wobec własnego i cudzego dorobku twórczego.

 

Rezerwuję miejsce
Oceń kierunek/specjalność
[Głosów: 7 Średnia: 4]