Akademia coachingu

Zapisz się do 31 maja i zyskaj 2 raty gratis!

 
 
 
Kierunek
 • Akademia coachingu
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2022
Opis
Chcesz wspierać innych w ich rozwoju zawodowym? Zapisz się na studia podyplomowe w ZPSB i dowiedz się, jak efektywnie motywować do osiągania celów.Podczas studiów zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji międzyludzkiej. Nauczysz się wykorzystywać środki i narzędzia coachingowe oraz dostosowywać programy rozwoju do indywidualnych potrzeb odbiorców. Poznasz również nowoczesne i skuteczne metody podnoszenia efektywności pracowników i zespołów.
Aktualna zniżka
 • 2 raty gratis tylko do 31.05.2022!
Cena
 • Już od 465 zł!

 

Rezerwuję miejsce

 

Studia podyplomowe wzbogaciliśmy o zestaw cenionych na rynku pracy kompetencji kluczowych, możliwość autodiagnozy za pomocą Barometru Kompetencji Kluczowych oraz szansę uzupełnienia wiedzy i umiejętności dzięki specjalnie przygotowanym materiałom e-learningowym oraz mobilnej grze „Pigułki kompetencji” (m-learning).

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności prowadzenia coachingu i mentoringu. Adresatami studiów podyplomowych na kierunku akademia coachingu są osoby posiadające wyższe wykształcenie i chcące wykorzystać umiejętności z obszaru coachingu we własnej pracy zawodowej. To sposób na doskonalenie kwalifikacji przez trenerów wewnętrznych, pracowników firm szkoleniowych oraz działów personalnych odpowiedzialnych za rozwój kadry. Studia te są także skierowane do menadżerów różnych szczebli zarządzania lub liderów zespołów pracowniczych, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat nowoczesnych i efektywnych metod zarządzania.

Korzyści dla uczestników

 • gruntowne poznanie podstaw psychologii w pracy coacha i mentora, ale również praktycznej znajomości narzędzi coachingu i mentoringu,
 • nabycie umiejętności prowadzenia sesji coachingowych i mentorskich,
 • kontakt ze specjalistami z praktyki gospodarczej,
 • przygotowanie i superwizja sesji coachingowych i mentorskich.

Dlaczego warto wybrać studia na kierunku akademia coachingu w ZPSB?

 • wykładowcy-praktycy, zajęcia prowadzą praktycy psychologowie, certyfikowani coachowie i mentorzy z ogromnym doświadczeniem biznesowym,
 • warsztatowa forma zajęć, która ułatwia poznanie metod i narzędzi pracy business coach’a i mentora,
 • indywidualne superwizje procesu coachingowego i mentorskiego,
 • praktyczna i użyteczna praca dyplomowa – przeprowadzenie i ocena indywidualnej sesji coachingowej lub mentorskiej,
 • dogodny sposób organizacji zajęć – zajęcia tylko w piątki i soboty.

Metodyka

Zajęcia na studiach podyplomowych Akademia coachingu i mentoringu prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń, ze szczególnym uwzględnieniem interaktywnych metod nauczania. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów i praktyków z zakresu objętego tematyką studiów.

Program studiów

BLOK WPROWADZAJĄCY. 10 godz.

BLOK I. UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOLOGICZNE I INTERPERSONALNE. 50 godz.
1. Podstawy psychologii w pracy coacha. Etyka w pracy coacha. 10 godz.
2. Podstawy psychologii w pracy coacha i mentora. Osobowość i elementy zaburzeń osobowości. 10 godz.
3. Podstawy psychologii w pracy coacha i mentora. Psychologia różnic indywidualnych (temperament, intelekt, styl poznawczy). 10 godz.
4. Podstawy psychologii w pracy coacha i mentora. Psychologiczne modele uczenia się ludzi dorosłych. 10 godz.
5. Trening efektywności indywidualnej. Kompetencje interpersonalne i osobowość vs skuteczność relacji coachingowej. 10 godz.

BLOK II. WARSZTAT COACHA. 90 godz.
1. Warsztat pracy coacha – proces coachingowy. 10 godz.
2. Warsztat pracy coacha – metody pracy coachingowej. 30 godz.
3. Warsztat pracy coacha – narzędzia pracy coacha. 40 godz.
4. Proces coachingowy. 10 godz.

BLOK III. SUPERWIZJA. 10 godz.
Superwizja sesji coachingowej – sesja informacji zwrotnych. 10 godz.

BLOK KOMPETENCJI KLUCZOWYCH (w trybie e-learningowym) – słuchacz samodzielnie wybiera 2 kompetencje kluczowe z poniższego zestawu. 20 godz.
1. Autoprezentacja
2. Komunikacja interpersonalna
3. Kreatywność
4. Praca w zespole
5. Prawo własności intelektualnej
6. Zarządzanie wiedzą
7. Zarządzanie zespołem

Łączna liczba godzin: 180 godz.

3 obszary rozwoju

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz studiów podyplomowych rozwinie się w 3 kluczowych obszarach:


Wiedza

 • Będzie posiadać podstawową wiedzę z zakresu psychologii pracy z osobą dorosłą.
 • Zdobędzie wiedzę o procesie coachingu i narzędziach pracy coacha.
 • Zdobędzie wiedzę z zakresu pracy i narzędzi wykorzystywanych przez mentora.
 • Będzie świadomy roli coachingu i mentoringu w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
 • Pozna sposoby pracy z różnymi osobowościami.
 • Dowie się jakie są podstawy rozwoju kompetencji interpersonalnych.


Umiejętności

 • Pozna zasady posługiwania się narzędziami coachingu.
 • Będzie potrafić zaprojektować i poprowadzić sesję coachingu dostosowaną do potrzeb osoby coachowanej.
 • Nauczy się projektować i poprowadzić sesję mentoringu dostosowaną do potrzeb osoby objętej procesem mentoringu.
 • Nauczy się sprawnie wykorzystywać mechanizmy psychologiczne w pracy z klientem.


Kompetencje społeczne

 • Pozna potrzebę i możliwości kształcenia się przez całe życie, tj. podnoszenia kompetencji zawodowych, społecznych, personalnych.
 • Pozna umiejętności skutecznego samokształcenia się.
 • Nauczy się dostosowywać narzędzia do indywidualnych potrzeb.
 • Będzie rozumieć ważne znaczenie komunikacji interpersonalnej.

Trenerzy wykładający na kierunku akademia coachingu

Beata Dobińska – psycholog, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem w pracy szkoleniowej, akredytowany konsultant Insights Discovery. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 2-letniego stażu szkoleniowego z zakresu terapii Gestalt oraz 2 letniego Programu Edukacji Psychologicznej z zakresu Analizy Transakcyjnej, Od 1994 roku prowadzi szkolenia oraz realizuje projekty rozwojowe i doradcze zarówno biznesowe, jak i edukacyjne o oświatowe. Wykładowca w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. Lider i koordynator merytoryczny studiów podyplomowych z zakresu: Psychologia zarządzania, Akademia Trenera i Akademia Coachingu. Prowadziła projekty szkoleniowo-doradcze dla takich marek jak Telekomunikacja Polska S.A., Zakłady Chemiczne Police, Poczta Polska S.A., Szczecińska Energetyka, Cieplna, MK Cafe, Urząd Miejski w Szczecinie, Izba Skarbowa w Szczecinie, Izba Celna w Szczecinie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Bank BPH S.A., Plus GSM , Bank PKO BP S.A., Anwil S.A., Elte, WUP/Zachodniopomorskie, Home pl, Asseco Poland S.A., Polska Fundacja Przedsiębiorczości czy DGS Poland.

Beata Pluta – mentor, trener biznesu, coach zespołu ( WIAL). Menedżer z ponad 20 letnią praktyką w obszarze sprzedaży, finansów, usług w korporacjach z kapitałem skandynawskim, zarządzała dużymi zespołami na szczeblu Dyrektora Regionu i Dyrektora Sprzedaży. W praktyce wykorzystuje mentoring i coaching współpracując z menadżerami i zespołami wielu korporacji, prowadzi warsztaty  z przywództwa i kompetencji menedżerskich, zarządzania zmianą i wykorzystywania Talentów w budowaniu i zarządzaniu zespołem, a także z technik sprzedaży i jakości obsługi. Propagatorka mentoringu wewnętrznego w przedsiębiorstwach. Trener Action Learning. Absolwentka Wydziału Ekonomicznego na  Uniwersytecie Szczecińskim, ukończyła również wiele intensywnych  kursów i szkoleń w kraju i za granicą  z  zakresu przywództwa m.in. Leading People in Business; Self leadership; Team leadership; AfT Leadership Coaching School ( według certyfikacji ICF), Action Learning wg WIAL. Jest wiceprezesem  klastra Praktyki Zarządzania Procesowego i współzałożycielką Twój-Mentor.

Alicja Klimek-Junak – trener i mentor coach. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu coachingu, motywacji i przywództwa. Certyfikowany Coach ACC ICF z wieloletnim doświadczeniem. HR Menadżer i trener wewnętrzny w globalnej firmie produkcyjnej (największego światowego sprzedawcy mebli). Master metody Reiss Motivation Profile®, naukowo opracowanego podejścia do motywacji. Absolwentka studiów podyplomowych z Zarządzania i Executive MBA w ZPSB. Specjalizuje się w tematach z obszaru komunikacji, zmiany, motywowania i budowania zespołów.

 

Rezerwuję miejsce