Executive MBA

 

Kierunek
 • Executive MBA
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 15 miesięcy (3 semestry)
Data startu
 • Październik 2024
Opis
Studia MBA to uznany globalnie standard edukacji dla menedżerów, który nie tylko dostarcza nowej wiedzy, lecz także pomaga w uporządkowaniu i rozwinięciu istniejących kompetencji. Posiadanie dyplomu MBA otwiera drzwi do awansów oraz nowych możliwości zawodowych, również na arenie międzynarodowej.
Aktualna zniżka
 • Studiuj taniej!
Cena
 • Już od 1922 zł/mc!
Rezerwuję miejsce

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych.

Cel i adresaci studiów podyplomowych Executive MBA

Stały i systematyczny rozwój kompetencji menedżerskich jest dzisiaj warunkiem koniecznym rozwoju kariery managementu średniego i wyższego szczebla. Studia MBA to rozpoznawany na całym świecie najwyższy standard wykształcenia menedżerów, standard, który pozwala nie tylko pozyskać nową wiedzę, ale także uporządkować zdobytą wiedzę oraz rozwinąć obszary kompetencyjne, które tego wymagają. Dyplom MBA to zwykle przepustka do awansów i wejścia na nowe rynki pracy, w tym także w skali międzynarodowej.

Podyplomowe Studia Menedżerskie Executive MBA realizowane są w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu od ponad 26 lat. Już blisko 1000 osób legitymuje się ukończeniem studiów Executive MBA w naszej uczelni. Dołącz do tego elitarnego grona i pchnij swoją karierę do przodu! W tym roku rekrutujemy na XXVIII edycję tego prestiżowego programu.
W trakcie studiów Executive MBA w ZPSB posiądziesz wiedzę i kompetencje, które od razu wykorzystasz w praktyce. Zdobędziesz narzędzia i umiejętności, które dadzą Ci pewność siebie oraz zapewnią możliwość przyspieszenia kariery zawodowej.

Studia na kierunku Executive MBA to doskonały wybór dla osób, które:

 • posiadają wykształcenie wyższe i chcą poszerzyć swoją wiedzę o praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania,
 • mają kilkuletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich i/lub kierowniczych i pragną rozwijać oraz doskonalić posiadane umiejętności i wiedzę,
 • planują pracę w radach nadzorczych spółek skarbu państwa (dyplom MBA zwalnia z egzaminów dla kandydatów na członków rady nadzorczej).

Program studiów

Program studiów Executive MBA w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu obejmuje łącznie blisko 450 godzin zajęć i dzieli się na 4 główne bloki. Całość zakończona jest obroną dysertacji MBA.

BLOK 1: FUNDAMENTY MBA (255)

 • SESJA WPROWADZAJĄCA (Autodiagnoza menedżerska; Leadership; Zarządzanie zespołami) (20)
 • ZACHOWANIA ORGANIZACJI (30)
 • EKONOMIA MENEDŻERSKA (30)
 • MARKETING (25)
 • RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA (30)
 • METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU (30)
 • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (30)
 • ZARZADZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (30)
 • ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE (30)

BLOK 2: UMIEJĘTNŚCI MENEDŻERSKIE (105)

 • PRAWO GOSPODARCZE (25)
 • WSPÓŁCZESNE MODELE BIZNESOWE – warsztat (5)
 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RESTRUKTURYZACJA – warsztat (10)
 • ZARZĄDZANIE OPERACYJNE i ZARZĄDZANIE PROJEKTAM (25)
 • TRANSFORMACJA CYFROWA ORAZ AI W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU – warsztat (10)
 • ZRÓWNOWAWAŻONY ROZWÓJ I POLITYKA ESG – warsztat (5)
 • PROJEKT KONSULTINGOWY – warsztat design thinking (25)

BLOK 3: KOMPETENCJE MIĘKKIE MENEDŻERA (40)

 • PSYCHOLOGIA ROZWOJU OSOBISTEGO (20)
 • NEGOCJACJE (20)

BLOK 4: DYSERTACJA MBA (46)

 • WARSZTAT DYSERTACYJNY (5)
 • WSPÓŁPRACA Z PROMOTOREM nakład pracy słuchacza i współpraca z promotorem (ok. 40 godzin)
 • OBRONA DYSERTACJI MBA (1)

ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN W CAŁYM PROGRAMIE EXECUTIVE MBA 446

Najważniejsze atuty kierunku

Program Executive MBA w ZPSB to unikatowa, skondensowana formuła studiów menedżerskich, pozwalająca na dynamiczny progres kariery menedżerskiej. Studia trwają 15 miesięcy i obejmują łącznie 500 450 godzin zajęć merytorycznych. Zajęcia prowadzone są w systemie modułowym raz w miesiącu (piątek, sobota, niedziela), co sprzyja kontynuowaniu Twojej kariery zawodowej bez zakłóceń i daje Ci przestrzeń do życia prywatnego.

Słuchaczy MBA wyposażamy we wszelkie niezbędne do nauki materiały zgromadzone na profesjonalnej platformie e-learningowej. Uczelnia gwarantuje też dostęp do zasobów bibliotek cyfrowych i baz danych dla menedżerów oraz pakietów niezbędnego oprogramowania. Na studiach Executive MBA w ZPSB stawiamy nie tylko na nowoczesną, aktualną wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania, ale także na jej praktyczny wymiar. Dajemy twarde kwalifikacje i umiejętności oraz miękkie kompetencje, kształtowane na zajęciach aktywizujących, warsztatowych i bazujących na dzieleniu się doświadczeniami między uczestnikami i trenerami.

ZPSB ma już ponad 25 lat doświadczenia w kształceniu w standardzie MBA, a nasi wykładowcy to doświadczeni praktycy, fachowo przekazujący wiedzę teoretyczną i praktyczną, nabytą w pracy zarówno w krajowych, jak i zagranicznych firmach. Na studiach MBA spotkasz też specjalistów i ekspertów z zagranicy, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem. Gwarantujemy wysoką jakość nauczania potwierdzoną licznymi wyróżnieniami i wysokimi pozycjami w rankingach. Najbardziej cieszą nas doskonałe recenzje uzyskiwane od naszych absolwentów oraz ich liczne spektakularne kariery.

W Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu wieloletnie doświadczenie idzie w parze z postępem i wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań, które podnoszą poziom nauczania. Dlatego w naszej Uczelni oferujemy kształcenie z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik kształcenia, w tym: modelu case study, projektów analitycznych i konsultingowych, pracy warsztatowej, gier menedżerskich i strategicznych, oraz kursów e-learningowych, które pozwalają na dostęp do materiałów dydaktycznych w dowolnym miejscu i dowolnym czasie.

Uczestnictwo w zajęciach ma formę aktywizujących warsztatów i pracy w grupach, co pozwala na lepsze przyswajanie wiedzy i naukę odnajdywania się w różnych sytuacjach biznesowych.
Taki schemat studiów MBA pozwala na analizę różnych, realnych sytuacji i zdarzeń zarządczych oraz ich praktyczną symulację w postaci projektów konsultingowych, case study czy przedsięwzięć analitycznych. To najlepsza forma nabywania umiejętności menedżerskich, którym towarzyszą gotowe narzędzia przydatne w procesach zarządzania we wszystkich jego funkcjach, od modelowania biznesu, przez zarządzanie finansami, zarządzanie zespołami ludzkimi, zarządzanie projektami, aż po zarządzanie strategiczne i antykryzysowe.

Inne wartości dodane i udogodnienia to:

 • Bezpłatny dostęp do bibliotek cyfrowych ibuk Libra oraz Biblio Ebookpoint, dzięki któremu możesz zapoznać się z fachową literaturą branżową z najwyższej półki.
 • Stały dostęp do wszystkich materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej Uczelni oraz platformie z kursami otwartymi Navoica.pl, co pozwoli na zgłębianie wybranych tematów w dowolnym momencie.
 • Możliwość lepszego poznania środowiska biznesowego oraz nawiązania kontaktów poprzez uczestnictwo w licznych spotkaniach branżowych.
 • Bezpłatny dostęp do pełnego pakietu Microsoft Office 365 (dostęp do skrzynki pocztowej o pojemności 100 GB, najnowsze wersje programów z pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Teams, Forms itp., możliwość instalacji na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach lub smartfonach, edycję i współdzielenie dokumentów dzięki aplikacjom Office Online oraz Microsoft SharePoint, przechowywanie i udostępnianie plików dzięki nieograniczonej przestrzeni dyskowej usługi OneDrive).

Organizacja studiów podyplomowych

Zajęcia tradycyjne na sali + konsultacje online.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest:

 • obecność i aktywny udział w zajęciach z każdego modułu przewidzianego programem studiów MBA – frekwencja minimalnie na 80% godzin zajęć przewidzianych w planie studiów,
 • uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów na poziomie nie mniej niż 41 pkt.,
 • pozytywna promotorska ocena pracy dysertacyjnej – na poziomie nie mniej niż 41 pkt.,
 • pozytywna recenzencka ocena pracy dysertacyjnej – na poziomie nie mniej niż 41 pkt.,
 • zdanie egzaminu końcowego z wynikiem na poziomie nie mniej niż 41 pkt.

Lider kierunku

Twórcą i liderem studiów Executive MBA w ZPSB jest dr hab. profesor ZPSB Aneta Zelek (Rektor ZPSB w latach 2013-2021). To wykładowca akademicki z ponad 35-letnim stażem, trener, konsultant, specjalistka ekonomii menedżerskiej i zarządzania strategicznego. Profesor ZPSB Aneta Zelek jest autorką ponad 250 publikacji naukowych z zakresu analizy koniunktury i strategii rozwoju oraz współautorką wielu strategii rozwoju przedsiębiorstw, województw i gmin. Propagatorka i popularyzatorka wiedzy ekonomicznej, felietonistka i blogerka, a także laureatka wielu nagród i wyróżnień za działalność naukową i dydaktyczną (w tym laurów dla niej samej najważniejszych, bo przyznanych przez studentów).

Partnerzy kierunku

Program Executive MBA w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu powstał w 1998 roku we współpracy z Leeds Univeristy Business School w ramach projektu British Know – How Fund for Poland. Program merytoryczny, regulamin i zasady studiów bazują na standardach, rozwiązaniach i doświadczeniach partnera brytyjskiego.

 

Rezerwuję miejsce