Project Manager

 

Kierunek
 • Project Manager
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2022

Opis

Im firma jest większa, tym więcej prowadzi złożonych i skomplikowanych projektów. Ich realizacja jest możliwa tylko dzięki wykwalifikowanej kadrze posiadającej odpowiednią wiedzę i umiejętności. Zarządzania takimi projektami nauczą Cię nasi renomowani praktycy.
Program studiów

Aktualna zniżka
 • Dołącz do grupy jeszcze w tym roku!
Cena
 • Już od 465 zł!

 

ZPSB to renomowana uczelnia na Pomorzu Zachodnim, która cieszy się uznaniem ze strony nie tylko słuchaczy, ale także potencjalnych pracodawców. W naszej szerokiej ofercie edukacyjnej znalazł się między innymi bardzo pożądany przez pracodawców kierunek Project Manager na studiach podyplomowych. Dowiedz się więcej na jego temat i już teraz dołącz do grona naszych słuchaczy.

Cel studiów podyplomowych

Studia podyplomowe Project Manager to kierunek, który przygotowany został z myślą o osobach, które na co dzień zajmują się przygotowywaniem i zarządzaniem projektami różnego typu w przedsiębiorstwach z różnych branż. Studia na tym kierunku pozwolą na przygotowanie się do codziennych wyzwań w zespole projektowych oraz wyposażą słuchaczy w praktyczne narzędzia, które będą mogli wykorzystać w swojej pracy.

Celem studiów podyplomowych na kierunku Project Manager jest zapoznanie słuchaczy z szerokim zagadnieniem, jakim jest zarządzanie projektami. Słuchacze dowiedzą się, jak krok po kroku przygotowywać i zarządzać projektami w organizacjach. Zostanie przekazana im specjalistyczna wiedza z tego zakresu, która pozwoli odnaleźć się w różnych środowiskach wykorzystujących podejście projektowe.

Program studiów

Poniżej przedstawiony został dokładny plan studiów na kierunku Project Manager na studiach podyplomowych w ZPSB

 

BLOK WPROWADZAJĄCY. 10 godz.

 • Zajęcia integracyjne. 5 godz.
 • Wprowadzenie do zarządzania projektami. 5 godz.

 

BLOK SPECJALISTYCZNY PLANOWANIE PROJEKTU. 70 godz. 

 • Inicjowanie projektów – warsztat. 5 godz.
 • Analiza wymagań biznesowych, projektowych i produktowych – warsztat. 15 godz.
 • Planowanie zakresu, czasu i budżetu projektu. 30 godz.
 • Metodyki zarządzania projektami. 20 godz.

 

BLOK SPECJALISTYCZNY REALIZACJA PROJEKTU. 50 godz. 

 • Zarządzanie komunikacją i dokumentacją w projekcie. 10 godz.
 • Zarządzanie zmianą. 5 godz.
 • Zarządzanie jakością projektu i produktu. 10 godz.
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie. 10 godz.
 • Zamknięcie projektu. 10 godz.
 • Zarządzanie portfelem i programem projektów. 5 godz.

 

BLOK KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH. 35 godz. 

 • Kodeks etyczny Project Managera.  5 godz.
 • Budowanie i zarządzanie zespołem. 10 godz.
 • Zarządzanie relacjami z interesariuszami. 5 godz.
 • Publiczna prezentacja projektu – warsztat. 5 godz.
 • Trendy i wyzwania w zarządzaniu projektami. 10 godz.

 

BLOK KOMPETENCJI KLUCZOWYCH. 20 godz.

Blok realizowany w trybie e-learningowym – słuchacz samodzielnie wybiera 2 kompetencje kluczowe z poniższego zestawu.

 • Autoprezentacja
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kreatywność
 • Praca w zespole
 • Prawo własności intelektualnej
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie zespołem

Łączna liczba godzin: 185 godz.

Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

Patron studiów na kierunku Project Manager

Studia podyplomowe na kierunku Project Manager realizowane są pod patronatem PMI Poland Chapter

FDoc-Logo-Poland-C291_Blue (2)

Project Management Institue Poland Chapter (PMI PC) to prestiżowe stowarzyszenie, które zrzesza praktyków i pasjonatów zarządzania projektami. Misją PMI PC jest budowanie i rozwijanie centrum najlepszych praktyk zarządzania projektami poprzez podejmowanie wielu regionalnych i krajowych inicjatyw oraz szerzeniu świadomości w tym obszarze.

PMI Poland Chapter promuje wysokie standardy zarządzania projektami, wspiera budowanie bazy wiedzy oraz kontaktów w środowisku kierowników projektów, programów i portfolio. Angażuje się także w wiele inicjatyw CSR – społecznie odpowiedzialnego biznesu, gdzie siłami Wolontariuszy upowszechnia wiedzę o zarządzaniu projektami lub dostarcza innych potrzebnych otoczeniu wartości i aktywności.

PMI Poland Chapter ma swój oddział w Szczecinie, który aktywnie działa na terenie Pomorza Zachodniego organizując spotkania praktyków zarządzania projektami.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź stronę naszego partnera www.pmi.org.pl

Najważniejsze atuty kierunku Project Manager w ZPSB

Project Manager to kierunek studiów podyplomowych w ZPSB, który ma wiele zalet. Wśród nich bez wątpienia znajdują się:

 • Rozwój i zdobywanie nowej, praktycznej wiedzy pod okiem wyjątkowego patrona kierunku, czyli stowarzyszenia Project Management Institue Poland Chapter.
 • Możliwość uczestnictwa w seminariach PMI Chapter Poland oraz innych spotkaniach branżowych.
 • Możliwość zapoznania się ze standardami i dobrymi praktykami z zakresu przygotowania i realizacji projektów biznesowych.
 • Nabycie umiejętności planowania projektów na potrzeby firmy, przygotowanie projektów pod kątem specyfiki organizacji zgodnie z rozpoznawalnymi na całym świecie metodykami i standardami zarządzania projektami, między innymi: PMBoK, PRINCE2, Agile, Lean Management.
 • Bezpośredni kontakt ze specjalistami z otoczenia biznesowego: kierownikami projektów, specjalistami z biur projektowych, koordynatorami portfeli projektowych, prawnikami, którzy chętnie podzielą się ze słuchaczami ZPSB swoją praktyczną wiedzą.
 • Możliwość udziału w symulacji warunków projektowych dzięki udziałowi w autorskiej grze Zarządzanie projektem D&J Resort i udział w warsztatach projektowych. Słuchacze ZPSB zostaną zapoznani z pracą na narzędziach do zarządzania projektami.
 • Praca dyplomowa w postaci samodzielnie przygotowanego projektu, który w przyszłości może zostać przez słuchacza wykorzystany do własnych celów. Praca wykonywana jest pod okiem praktyków, co pozwala na wyeliminowanie ewentualnych błędów  i stworzenie wartościowego i użytecznego projektu.

Dla kogo są studia podyplomowe na kierunku Project Manager?

Studia podyplomowe Project Manager to kierunek, który skierowany jest do osób posiadających wyższe wykształcenie – minimum na poziomie licencjackim lub inżynierskim. To idealny wybór dla osób, które rozwijają swoją karierę w firmach, organizacjach i instytucjach prowadzących działalność projektową.

Project Manager to kierunek na studiach podyplomowych, który dedykowany jest również tym, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o tematykę związaną z zarządzaniem projektami. Praktyczna wiedza na tym kierunku przyda się każdemu, kto w przyszłości pragnie oprzeć swoją karierę zawodową o ten zakres praktyki gospodarczej i wykorzystywać podejście projektowe w swojej codziennej pracy.

Korzyści dla słuchaczy

Studia w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu na kierunku studiów podyplomowych Project Manager niosą za sobą wiele korzyści dla słuchaczy.

 • Bezpłatny dostęp do bibliotek cyfrowych ibuk Libra oraz Biblio Ebookpoint (dawniej NASBI).
 • Stały dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej Uczelni oraz platformie z kursami otwartymi Navoica.pl.
 • Możliwość nawiązania wartościowych kontaktów ze specjalistami dzięki uczestnictwu w  licznych spotkaniach branżowych.
 • Bezpłatny dostęp do pełnego pakietu Microsoft Office 365 (dostęp do skrzynki pocztowej o pojemności 100 GB, najnowsze wersje programów z pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Teams, Forms itp., możliwość instalacji na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach lub smartfonach, edycję i współdzielenie dokumentów dzięki aplikacjom Office Online oraz Microsoft SharePoint, przechowywanie i udostępnianie plików dzięki nieograniczonej przestrzeni dyskowej usługi OneDrive).
 • Wygodny plan zajęć, który pozwala na swobodne łączenie nauki z życiem prywatnym i zawodowym.

Organizacja studiów Project Manager w ZPSB

W Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu na pierwszym miejscu stawiamy naszych słuchaczy. Istotny jest dla nas ich rozwój nie tylko na zajęciach, ale także poza nimi. Dlatego prowadzimy zajęcia tylko w piątki i soboty. Pozwala to na wygodne łączenie nauki z pracą zawodową oraz innymi prywatnymi obowiązkami, a także z rozwijaniem zainteresowań i pasji w czasie wolnym.

Zajęcia w ZPSB w ramach studiów podyplomowych na kierunku Project Manager w formie zajęć prowadzonych na sali w następujących dniach i godzinach:

 • piątki w godzinach od 16:30 do 20:30,
 • soboty w godzinach od 9:00 do 17:00.

Taki układ planu gwarantuje słuchaczom ZPSB wolne niedziele.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów na kierunku Project Manager, słuchacze muszą:

 • mieć minimum 80% obecności na zajęciach,
 • uzyskać pozytywny wynik z egzaminu, który przeprowadzany jest za pośrednictwem platformy e-learningowej,
 • uzyskać pozytywny wynik z obrony projektu lub pracy dyplomowej.

Liderki kierunku

dr Dorota Dżega-Pietruszkiewicz, prof. ZPSB – prorektor ds. rozwoju, nauczyciel akademicki, trener i praktyk z doświadczeniem projektowym i procesowym. W codziennej pracy łączy zwinność z klasyką. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu zarządzania projektami, uczenia maszynowego i zarządzania zespołami rozproszonymi. Ekspert i metodyk zdalnego nauczania. Specjalizuje się w analizie wymagań, projektowaniu systemów informatycznych i zarządzaniu ryzykiem w projektach.

 

Małgorzata Gajewska – z doświadczenia i pasji menadżerka, menadżerka projektów, coachka i trenerka biznesu. Certyfikowana w metodykach PRINCE2®, Change Management, Managing Successful Programmes. Certyfikowana audytorka wewnętrzna, trenerka FRIS® Style Myślenia i Działania. Ekspertka w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działań przedsiębiorstwa, zwłaszcza ze środków Unii Europejskiej. Od lat zafascynowana rozwojem osobistym i korzyściami, jakie dają kompetencje interpersonalne we wzroście produktywności osobistej i zespołowej. Wiedzę doskonaliła na różnych Studiach Podyplomowych min.: Zarządzanie projektami, Psychologia w biznesie oraz kursach branżowych z zarządzania projektami. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z zarządzaniem projektami i zespołami projektowymi oraz doradztwem w zakresie usprawniania procesów w organizacjach (według standardów PRINCE2®, PMI i Agile). Obecnie jest liderem 50-osobowego zespołu programistów w branży telekomunikacyjnej oraz szefem Biura Zarządzania Projektami. Prowadzi szkolenia, mentoringi dla managerów i kierowników projektów oraz warsztaty kompetencji społecznych. Na sali szkoleniowej spędziła już ponad 2000h. Jest autorką produktów szkoleniowych Pigułka Project Management oraz Od zera do Project Managera dostarczających wiedzę z zakresu zarządzania projektami dla przyszłych kierowników projektów.

 

Sprawdź, jakie inne kierunki na studiach podyplomowych Zachodniopomorska Szkoła Biznesu przygotowała dla swoich słuchaczy