Project Manager

Jeszcze możesz dołączyć do grupy!

 
Kierunek
 • Project Manager
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
 • Online
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2023

Opis

Im firma jest większa, tym więcej prowadzi złożonych i skomplikowanych projektów. Ich realizacja jest możliwa tylko dzięki wykwalifikowanej kadrze posiadającej odpowiednią wiedzę i umiejętności. Zarządzania takimi projektami nauczą Cię nasi renomowani praktycy.

Aktualna zniżka
 • Jeszcze możesz dołączyć do grupy!
Cena
 • Już od 530 zł!

 

Rezerwuję miejsce

 

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych wśród których nie mogło zabraknąć kierunku Project Manager.

Cel studiów podyplomowych

Studia podyplomowe Project Manager to kierunek, który przygotowany został z myślą o osobach, które na co dzień zajmują się przygotowywaniem i zarządzaniem projektami różnego typu w przedsiębiorstwach z różnych branż. Studia na tym kierunku pozwolą na przygotowanie się do codziennych wyzwań w zespole projektowych oraz wyposażą słuchaczy w praktyczne narzędzia, które będą mogli wykorzystać w swojej pracy.

Celem studiów podyplomowych na kierunku Project Manager jest zapoznanie słuchaczy z szerokim zagadnieniem, jakim jest zarządzanie projektami. Słuchacze dowiedzą się, jak krok po kroku przygotowywać i zarządzać projektami w organizacjach. Zostanie przekazana im specjalistyczna wiedza z tego zakresu, która pozwoli odnaleźć się w różnych środowiskach wykorzystujących podejście projektowe.

Program studiów

Poniżej przedstawiony został dokładny plan studiów na kierunku Project Manager na studiach podyplomowych w ZPSB

 

BLOK WPROWADZAJĄCY. 10 godz.

 • Zajęcia integracyjne. 5 godz.
 • Wprowadzenie do zarządzania projektami. 5 godz.

 

BLOK SPECJALISTYCZNY PLANOWANIE PROJEKTU. 70 godz. 

 • Inicjowanie projektów – warsztat. 5 godz.
 • Analiza wymagań biznesowych, projektowych i produktowych – warsztat. 15 godz.
 • Planowanie zakresu, czasu i budżetu projektu. 30 godz.
 • Metodyki zarządzania projektami. 20 godz.

 

BLOK SPECJALISTYCZNY REALIZACJA PROJEKTU. 50 godz. 

 • Zarządzanie komunikacją i dokumentacją w projekcie. 10 godz.
 • Zarządzanie zmianą. 5 godz.
 • Zarządzanie jakością projektu i produktu. 10 godz.
 • Zarządzanie ryzykiem. 10 godz.
 • Zamknięcie projektu. 10 godz.
 • Zarządzanie portfelem i programem projektów. 5 godz.

 

BLOK KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH. 35 godz. 

 • Kodeks etyczny Project Managera.  5 godz.
 • Budowanie i zarządzanie zespołem. 10 godz.
 • Zarządzanie relacjami z interesariuszami. 5 godz.
 • Publiczna prezentacja projektu – warsztat. 5 godz.
 • Trendy i wyzwania w zarządzaniu projektami. 10 godz.

Łączna liczba godzin: 165 godz.

Blok kompetencji kluczowych – dla chętnych. Każdy Słuchacz może wybrać maksymalnie 2 moduły z poniższego zestawu, które zrealizuje samodzielnie w formie e-learningowej. Każdy zrealizowany i zaliczony moduł odpowiada realizacji dodatkowych 10 godz. i zostanie dodany do świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

 1. Autoprezentacja
 2. Efektywność osobista menedżera
 3. Komunikacja interpersonalna
 4. Kreatywność
 5. Zarządzanie zespołem
 6. Zarządzanie różnorodnością

Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

Patron studiów na kierunku Project Manager

Studia podyplomowe na kierunku Project Manager realizowane są pod patronatem PMI Poland Chapter

FDoc-Logo-Poland-C291_Blue (2)

Project Management Institue Poland Chapter (PMI PC) to prestiżowe stowarzyszenie, które zrzesza praktyków i pasjonatów zarządzania projektami. Misją PMI PC jest budowanie i rozwijanie centrum najlepszych praktyk zarządzania projektami poprzez podejmowanie wielu regionalnych i krajowych inicjatyw oraz szerzeniu świadomości w tym obszarze.

PMI Poland Chapter promuje wysokie standardy zarządzania projektami, wspiera budowanie bazy wiedzy oraz kontaktów w środowisku kierowników projektów, programów i portfolio. Angażuje się także w wiele inicjatyw CSR – społecznie odpowiedzialnego biznesu, gdzie siłami Wolontariuszy upowszechnia wiedzę o zarządzaniu projektami lub dostarcza innych potrzebnych otoczeniu wartości i aktywności.

PMI Poland Chapter ma swój oddział w Szczecinie, który aktywnie działa na terenie Pomorza Zachodniego organizując spotkania praktyków zarządzania projektami.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź stronę naszego partnera www.pmi.org.pl

Najważniejsze atuty kierunku Project Manager w ZPSB

Project Manager to kierunek studiów podyplomowych w ZPSB, który ma wiele zalet. Wśród nich bez wątpienia znajdują się:

 • Rozwój i zdobywanie nowej, praktycznej wiedzy pod okiem wyjątkowego patrona kierunku, czyli stowarzyszenia Project Management Institue Poland Chapter.
 • Możliwość uczestnictwa w seminariach PMI Chapter Poland oraz innych spotkaniach branżowych.
 • Możliwość zapoznania się ze standardami i dobrymi praktykami z zakresu przygotowania i realizacji projektów biznesowych.
 • Nabycie umiejętności planowania projektów na potrzeby firmy, przygotowanie projektów pod kątem specyfiki organizacji zgodnie z rozpoznawalnymi na całym świecie metodykami i standardami zarządzania projektami, między innymi: PMBoK, PRINCE2, Agile, Lean Management.
 • Bezpośredni kontakt ze specjalistami z otoczenia biznesowego: kierownikami projektów, specjalistami z biur projektowych, koordynatorami portfeli projektowych, prawnikami, którzy chętnie podzielą się ze słuchaczami ZPSB swoją praktyczną wiedzą.
 • Możliwość udziału w symulacji warunków projektowych dzięki udziałowi w autorskiej grze Zarządzanie projektem D&J Resort i udział w warsztatach projektowych. Słuchacze ZPSB zostaną zapoznani z pracą na narzędziach do zarządzania projektami.
 • Praca dyplomowa w postaci samodzielnie przygotowanego projektu, który w przyszłości może zostać przez słuchacza wykorzystany do własnych celów. Praca wykonywana jest pod okiem praktyków, co pozwala na wyeliminowanie ewentualnych błędów  i stworzenie wartościowego i użytecznego projektu.

Dla kogo są studia podyplomowe na kierunku Project Manager?

Studia podyplomowe Project Manager to kierunek, który skierowany jest do osób posiadających wyższe wykształcenie – minimum na poziomie licencjackim lub inżynierskim. To idealny wybór dla osób, które rozwijają swoją karierę w firmach, organizacjach i instytucjach prowadzących działalność projektową.

Project Manager to kierunek na studiach podyplomowych, który dedykowany jest również tym, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o tematykę związaną z zarządzaniem projektami. Praktyczna wiedza na tym kierunku przyda się każdemu, kto w przyszłości pragnie oprzeć swoją karierę zawodową o ten zakres praktyki gospodarczej i wykorzystywać podejście projektowe w swojej codziennej pracy.

Korzyści dla słuchaczy

Studia w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu na kierunku studiów podyplomowych Project Manager niosą za sobą wiele korzyści dla słuchaczy.

 • Bezpłatny dostęp do bibliotek cyfrowych ibuk Libra oraz Biblio Ebookpoint (dawniej NASBI).
 • Stały dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej Uczelni oraz platformie z kursami otwartymi Navoica.pl.
 • Możliwość nawiązania wartościowych kontaktów ze specjalistami dzięki uczestnictwu w  licznych spotkaniach branżowych.
 • Bezpłatny dostęp do pełnego pakietu Microsoft Office 365 (dostęp do skrzynki pocztowej o pojemności 100 GB, najnowsze wersje programów z pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Teams, Forms itp., możliwość instalacji na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach lub smartfonach, edycję i współdzielenie dokumentów dzięki aplikacjom Office Online oraz Microsoft SharePoint, przechowywanie i udostępnianie plików dzięki nieograniczonej przestrzeni dyskowej usługi OneDrive).
 • Wygodny plan zajęć, który pozwala na swobodne łączenie nauki z życiem prywatnym i zawodowym.

Organizacja studiów Project Manager w ZPSB

W Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu na pierwszym miejscu stawiamy naszych słuchaczy. Istotny jest dla nas ich rozwój nie tylko na zajęciach, ale także poza nimi. Dlatego prowadzimy zajęcia tylko w piątki i soboty. Pozwala to na wygodne łączenie nauki z pracą zawodową oraz innymi prywatnymi obowiązkami, a także z rozwijaniem zainteresowań i pasji w czasie wolnym.

Zajęcia w ZPSB w ramach studiów podyplomowych na kierunku Project Manager w formie zajęć prowadzonych na sali w następujących dniach i godzinach:

 • piątki w godzinach od 16:30 do 20:30,
 • soboty w godzinach od 9:00 do 17:00.

Taki układ planu gwarantuje słuchaczom ZPSB wolne niedziele.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów na kierunku Project Manager, słuchacze muszą:

 • mieć minimum 80% obecności na zajęciach,
 • uzyskać pozytywny wynik z egzaminu, który przeprowadzany jest za pośrednictwem platformy e-learningowej,
 • uzyskać pozytywny wynik z prezentacji projektu dyplomowego

Liderki kierunku

dr Dorota Dżega-Pietruszkiewicz, prof. ZPSB – prorektor ds. rozwoju, nauczyciel akademicki, trener i praktyk z doświadczeniem projektowym i procesowym. W codziennej pracy łączy zwinność z klasyką. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu zarządzania projektami, uczenia maszynowego i zarządzania zespołami rozproszonymi. Ekspert i metodyk zdalnego nauczania. Specjalizuje się w analizie wymagań, projektowaniu systemów informatycznych i zarządzaniu ryzykiem w projektach.

 

Małgorzata Gajewska – z doświadczenia i pasji menadżerka, menadżerka projektów, coachka i trenerka biznesu. Certyfikowana w metodykach PRINCE2®, Change Management, Managing Successful Programmes. Certyfikowana audytorka wewnętrzna, trenerka FRIS® Style Myślenia i Działania. Ekspertka w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działań przedsiębiorstwa, zwłaszcza ze środków Unii Europejskiej. Od lat zafascynowana rozwojem osobistym i korzyściami, jakie dają kompetencje interpersonalne we wzroście produktywności osobistej i zespołowej. Wiedzę doskonaliła na różnych Studiach Podyplomowych min.: Zarządzanie projektami, Psychologia w biznesie oraz kursach branżowych z zarządzania projektami. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z zarządzaniem projektami i zespołami projektowymi oraz doradztwem w zakresie usprawniania procesów w organizacjach (według standardów PRINCE2®, PMI i Agile). Obecnie jest liderem 50-osobowego zespołu programistów w branży telekomunikacyjnej oraz szefem Biura Zarządzania Projektami. Prowadzi szkolenia, mentoringi dla managerów i kierowników projektów oraz warsztaty kompetencji społecznych. Na sali szkoleniowej spędziła już ponad 2000h. Jest autorką produktów szkoleniowych Pigułka Project Management oraz Od zera do Project Managera dostarczających wiedzę z zakresu zarządzania projektami dla przyszłych kierowników projektów.

 

Sprawdź, jakie inne kierunki na studiach podyplomowych Zachodniopomorska Szkoła Biznesu przygotowała dla swoich słuchaczy