Projektowanie produktów i usług

 

Kierunek
 • Projektowanie produktów i usług
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2024
Opis
Studia podyplomowe z Projektowania Produktów i Usług oferują kompleksowy program, który przygotowuje uczestników do kreatywnego i efektywnego zarządzania projektami oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań
Aktualna zniżka
 • Studiuj taniej tylko do 31.07!
Cena
 • już od 489 zł/mc!

Rezerwuję miejsce

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych.

Cel studiów

Studia podyplomowe z Projektowania Produktów i Usług oferują kompleksowy program, który przygotowuje uczestników do kreatywnego i efektywnego zarządzania projektami oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

Podczas tych studiów studenci zdobędą umiejętności w zakresie:

 • budowania efektywnych zespołów
 • zarządzania projektami
 • badania i analizy potrzeb klientów
 • generowania kreatywnych pomysłów
 • prototypowania

Program skupia się również na testowaniu produktów i usług, zbieraniu informacji zwrotnych oraz opracowywaniu strategii innowacyjności i marketingu. Szczególnie atrakcyjne elementy to praktyczne warsztaty, w tym projekt dyplomowy, który pozwoli studentom zastosować zdobytą wiedzę w praktyce oraz skorzystać z wsparcia doświadczonych ekspertów z branży. Dzięki temu programowi studenci będą gotowi do podjęcia wyzwań zawodowych w obszarze projektowania produktów i usług oraz do kreowania innowacyjnych rozwiązań na rynku.

Celem studiów podyplomowych z Projektowania Produktów i Usług jest przygotowanie uczestników do profesjonalnego projektowania i zarządzania procesem tworzenia innowacyjnych produktów i usług, zgodnie z najnowszymi trendami i potrzebami rynkowymi.

Adresaci kierunku

Adresatami tych studiów są przede wszystkim osoby zainteresowane rozwojem zawodowym w obszarze projektowania produktów i usług, takie jak:

 1. projektanci
 2. menedżerowie produktu
 3. specjaliści ds. innowacji
 4. przedsiębiorcy
 5. osoby związane z marketingiem i badaniami rynkowymi

Program kierowany jest zarówno do osób posiadających już doświadczenie w branży, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, jak i do absolwentów różnych kierunków, którzy chcą rozpocząć karierę w obszarze projektowania produktów i usług. Studia te zapewniają praktyczne narzędzia i techniki niezbędne do skutecznego realizowania projektów oraz kształtują umiejętności potrzebne do podejmowania innowacyjnych wyzwań na rynku.

Atuty kierunku

Kierunek studiów podyplomowych z Projektowania Produktów i Usług oferuje szereg atutów, które czynią go atrakcyjnym dla przyszłych studentów:

 • Interdyscyplinarność: program integruje wiedzę z różnych dziedzin, takich jak projektowanie, zarządzanie projektami, badania rynkowe, innowacje, marketing oraz technologie, co pozwala na wszechstronne przygotowanie do pracy w dynamicznym środowisku projektowania produktów i usług.
 • Praktyczne podejście: studenci uczestniczą w licznych warsztatach i projektach praktycznych, co umożliwia im bezpośrednie stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do efektywnego działania w branży.
 • Aktualność programu: program studiów uwzględnia najnowsze trendy i technologie w dziedzinie projektowania produktów i usług, co pozwala studentom na śledzenie i adaptację do zmieniających się wymagań rynkowych.
 • Zespół praktyków -wykładowców: uczestnicy mają dostęp do doświadczonych ekspertów z branży, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, co pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności oraz nawiązanie cennych kontaktów zawodowych.
 • Szerokie możliwości wykorzystania zdobytych kompetencji: absolwenci tych studiów są przygotowani do pracy w różnych sektorach gospodarki, w tym w firmach produkcyjnych, agencjach reklamowych, biurach projektowych oraz start-upach, co otwiera przed nimi szerokie możliwości rozwoju zawodowego i kariery.

Program studiów

.

Moduł I Sesja wprowadzająca – 25 godz.
 1. Wprowadzenie – o studiach i o procesie projektowania produktów i usług
 2. Budowania zespołów i prezentacja wyzwań projektowych
 3. Mapa podróży klienta jako wstęp do badania potrzeb
 4. Myślenie wizualne

.

Moduł II Zarządzanie projektem – 25 godz.
 1. Metody zarządzania projektami
 2. porażki jako zasób przybliżające do sukcesu, narzędzia do zarządzania projektami
 3. Projektowe Sandbox – warsztat z zarządzania projektami w zespole

.

Moduł III Badanie i analiza – 25 godz.
 1. Desk reaserch jako przygotowanie do user reaserch (w tym korzystanie z AI)
 2. Tworzenie Person, problem statement i user stories
 3. Value proposition i jobs to be done

.

Moduł IV Techniki kreatywne i prototypowania – 25 godz.
 1. Najpierw ilość: metody kreatywnego generowania pomysłów
 2. Potem jakość techniki selekcji wyboru najlepszych pomysłów
 3. Zarządzanie pomysłami w organizacji
 4. Prototypowanie: typy, metody, narzędzia

.

Moduł V Testowanie i informacja zwrotna – 25 godz.
 1. Techniki testowania
 2. Informacja zwrotna, redefiniowania
 3. Iterowanie w projekcie
 4. Unique value proposition

Moduł VI Strategia – 25 godz.
 1. Strategia innowacyjności
 2. Strategia marketingowa
 3. Finansowanie nowych produktów i usług
 4. Techniki pichingu
 5. Wdrożenie formie startupa

.

Moduł VI Finał – projekt dyplomowy – 10 godz.

.

Łączna liczba godz.: 160
Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

Organizacja studiów podyplomowych

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu to uczelnia, która cieszy się uznaniem ze strony studentów oraz pracodawców zarówno z Pomorza Zachodniego, jak i z całego kraju. W naszej Uczelni na pierwszym miejscu stawiamy naszych Studentów i Słuchaczy. Dlatego studia podyplomowe prowadzone są tylko w piątki i soboty. Pozostałe dni tygodnia są wolne od zajęć, co umożliwia realizację innych celów i rozwijanie swoich pasji.

Zajęcia prowadzone są na sali – w tym do 4 zjazdów w trybie on-line. 

 • piątki w godzinach od 16:30 do 20:30
 • soboty w godzinach od 9:00 do 17:00

Warunki ukończenia studiów

Aby ukończyć studia podyplomowe na kierunku Projektowanie produktów i usług, Słuchacze powinni:

 • być obecni na minimum 80% zajęć,
 • uzyskać pozytywny z obrony projektu dyplomowego.

Lider kierunku

Paweł Żebrowski – Dyrektor Operacyjny w SHOPA Design and Strategy, trener i metodyk z zakresu projektowania produktów i usług. Wspiera zespoły SmartCoders oraz Modino w rozwoju produktów, zdobywaniu funduszy publicznych oraz od inwestorów prywatnych. Ekspert Design Thinking w NASK – Państwowym Instytucie Badawczym, specjalista ds. User Experience w European Innovation Council and SMEs Executive Agency, jednostce Komisji Europejskiej. Absolwent Uniwersytetów Szczecińskiego i Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda w USA. Szkolił oraz tworzył rozwiązania projektowe na rzecz takich firm jak Simplicardiac, CIECH S.A., Synoptis Pharma, TOYOTA Central Europe, Lingaro, NOKIA, Sokołów, PLAY czy CD PROJEKT RED. Wykładowca studiów Executive MBA na Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu – Akademii Nauk Stosowanych, właściciel firmy doradczej DO MORE! w ramach których tworzy strategie innowacyjności, pozyskuje fundusze, przygotowuje analizy rynków zagranicznych i doradztwa w zakresie ochrony praw własności intelektualnych.  https://www.linkedin.com/in/pzebrowski/

Prowadzący:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Radosław Ratajczak – ekspert i seryjny design thinker, wielki fan tej metodyki jako sposobu tworzenia innowacji. Absolwent Programu Top 500 Innovators – stażu na Uniwersytecie Stanforda. Strateg. Innowator. Pomysłodawca i współtwórca pracowni myślenia projektowego – SHOPA Design and Strategy. Twórca i przez 10 lat dyrektor Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Były Dyrektor Regionalnego Centrum Innowacyjności – Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Obecnie CEO w SHOPA. Z pasją zajmuje się strategiami biznesowymi, przedsiębiorczością akademicką, transferem wiedzy i technologii z nauki do biznesu. Orędownik zasady „less is more”. Prywatnie zapalony żeglarz i narciarz.  https://www.linkedin.com/in/radek-ratajczak/

dr Hubert Dyba – adiunkt w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. Doświadczony trener i projektant innowacji. Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie metody Human-Centered Design. Doradca w programie Akademia Managera Innowacji PARP. Facylitator metody Creative Skills for Innovation Lab w programie Projektanci Innowacji PFR. Analizuje, projektuje i testuje modele biznesowe startupów i firm z sektora MŚP.  https://www.linkedin.com/in/hubertdyba/

Kamila Pępiak-Kowalska – konsultant i trener biznesu. Prowadzi szkolenia, warsztaty i programy edukacyjne w oparciu o narzędzia i techniki coachingu oraz facylitacji. Ekspert w zakresie projektowania i facylitowania procesu grupowego w organizacji. Wykładowca akademicki, autorka książki „Jęczing? Powiedz „dość!” i naucz się czerpać z optymizmu”. https://www.linkedin.com/in/kamilapepiakkowalska/

Rezerwuję miejsce