Wellbeing i zarządzanie rozwojem pracownika w organizacji

 

Kierunek
 • Wellbeing i zarządzanie rozwojem pracownika w organizacji
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2024
Opis
Program ten ma na celu wyposażenie uczestników w narzędzia i strategie niezbędne do tworzenia zdrowego i produktywnego środowiska pracy, które sprzyja zarówno fizycznemu, jak i psychicznemu dobrostanowi pracowników.
Aktualna zniżka
 • Studiuj taniej do 31.07!
Cena
 • Już od 409 zł!

Rezerwuję miejsce 

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych.

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest zapewnienie uczestnikom kompleksowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania wellbeingiem pracowników oraz ich rozwojem w kontekście organizacyjnym. Program ten ma na celu wyposażenie uczestników w narzędzia i strategie niezbędne do tworzenia zdrowego i produktywnego środowiska pracy, które sprzyja zarówno fizycznemu, jak i psychicznemu dobrostanowi pracowników.

Adresaci kierunku

Adresatami tego kierunku są przede wszystkim:

 • menedżerowie i specjaliści z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi
 • wszyscy ci, którzy zajmują się kierowaniem zespołami oraz tworzeniem polityk personalnych w organizacjach.
 • trenerzy, konsultanci organizacyjni, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w obszarze wellbeingu i rozwoju pracowników.

Studia te są skierowane zarówno do osób pracujących zawodowo, poszukujących możliwości dalszego rozwoju zawodowego w obszarze zarządzania personelem, jak i do tych, którzy planują zmianę lub rozwój kariery w branży związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi i rozwojem organizacyjnym. Dzięki praktycznemu podejściu do tematu oraz zróżnicowanej formie zajęć, program studiów podyplomowych Wellbeing i zarządzanie rozwojem pracownika w organizacji ma na celu przygotowanie specjalistów zdolnych skutecznie reagować na zmieniające się potrzeby organizacji oraz wspierać rozwój i dobrostan ich pracowników.

Atuty kierunku

Kierunek studiów podyplomowych Wellbeing i zarządzanie rozwojem pracownika w organizacji oferuje szereg atutów dla potencjalnych słuchaczy:

 • Aktualność tematu – tematyka wellbeingu i rozwoju pracowników stała się niezwykle istotna w dzisiejszych czasach, gdzie organizacje zdają sobie sprawę, że dobrostan pracowników ma kluczowe znaczenie dla ich efektywności i sukcesu.
 • Wszechstronność wiedzy – program oferuje kompleksową wiedzę na temat różnych aspektów wellbeingu w miejscu pracy, obejmując psychologiczne, społeczne, i zarządcze aspekty. Uczestnicy zdobywają umiejętności nie tylko w analizie problemów, ale również w projektowaniu i wdrażaniu skutecznych rozwiązań.
 • Praktyczne narzędzia – studia podyplomowe skupiają się na dostarczaniu praktycznych narzędzi i technik, które mogą być natychmiast stosowane w miejscu pracy. Uczestnicy zdobywają umiejętności przydatne w codziennej pracy zarządzających zasobami ludzkimi oraz liderów zespołów.
 • Zróżnicowana kadra dydaktyczna – program może być prowadzony przez specjalistów z różnych dziedzin, takich jak psychologia, zarządzanie zasobami ludzkimi, czy coaching. To pozwala na szeroki przekrój wiedzy i doświadczenia przekazywanego przez wykładowców.
 • Interaktywna forma zajęć– studia podyplomowe często oferują interaktywne formy zajęć, takie jak warsztaty, symulacje, czy studia przypadków, co pozwala uczestnikom na praktyczne zastosowanie zdobywanej wiedzy oraz wymianę doświadczeń z innymi profesjonalistami.
 • Możliwość sieciowania – program daje możliwość nawiązania kontaktów z profesjonalistami z branży, co może prowadzić do budowania cennych relacji biznesowych oraz wymiany wiedzy i doświadczeń w przyszłości.
 • Perspektywy zawodowe – ukończenie studiów podyplomowych z zakresu wellbeingu i rozwoju pracowników może otworzyć drzwi do różnorodnych perspektyw zawodowych, w tym stanowisk związanych z zarządzaniem personelem, coachingiem, czy konsultingiem organizacyjnym

Korzyści dla Słuchaczy

Kierunek Wellbeing i zarządzanie rozwojem pracownika w organizacji na studiach podyplomowych w ZPSB to liczne korzyści, wśród których warto wymienić:

 • Bezpłatny dostęp do bibliotek cyfrowych ibuk Libra oraz Biblio Ebookpoint (dawniej NASBI).
 • Stały dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej uczelni oraz platformie z kursami otwartymi Navoica.pl.
 • Możliwość nawiązania kontaktów poprzez uczestnictwo w licznych spotkaniach branżowych.
 • Bezpłatny dostęp do pełnego pakietu Microsoft Office 365 (dostęp do skrzynki pocztowej o pojemności 100 GB, najnowsze wersje programów z pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Teams, Forms itp., możliwość instalacji na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach lub smartfonach, edycję i współdzielenie dokumentów dzięki aplikacjom Office Online oraz Microsoft SharePoint, przechowywanie i udostępnianie plików dzięki nieograniczonej przestrzeni dyskowej usługi OneDrive).
 • Wygodny plan zajęć, który pozwala na swobodne łączenie nauki z życiem prywatnym i zawodowym.

Program studiów

.

Moduł I. Wprowadzenie do Wellbeing i rozwoju pracowników – 20 godz.
 1. Definicje i podstawowe pojęcia (5 godzin)
 2. Analiza korzyści dla organizacji (5 godzin)
 3. Metody pomiaru i oceny wellbeing (10 godzin)

.

Moduł II. Zarządzanie stresem i balansem pracy a życia – 20 godz.
 1. Techniki radzenia sobie ze stresem (7 godzin)
 2. Równowaga między pracą a życiem prywatnym (7 godzin)
 3. Strategie wspierania pracowników (6 godzin)

.

Moduł III. Psychologia pozytywna w organizacji – 20 godz.
 1. Zasady psychologii pozytywnej (7 godzin)
 2. Budowanie pozytywnych relacji (7 godzin)
 3. Promowanie indywidualnych mocnych stron (6 godzin)

.

Moduł IV. Komunikacja i budowanie zespołów – 20 godz.
 1. Umiejętności komunikacyjne (7 godzin)
 2. Budowanie zaufania i współpracy (7 godzin)
 3. Rozwiązywanie konfliktów (6 godzin)

.

Moduł V. Rozwój umiejętności przywódczych – 20 godz.
 1. Styl przywództwa (7 godzin)
 2. Motywowanie pracowników (7 godzin)
 3. Delegowanie zadań i zarządzanie czasem (6 godzin)

.

Moduł VI. Wellbeing w praktyce: programy i inicjatywy organizacyjne – 20 godz.
 1. Case studies (7 godzin)
 2. Projektowanie i wdrażanie programów wellbeing (7 godzin)
 3. Ocena skuteczności (6 godzin)

.

Moduł VII. Rozwój kompetencji emocjonalnej – 20 godz.
 1. Emocje w pracy (7 godzin)
 2. Radzenie sobie z emocjami (7 godzin)
 3. Empatia i współczucie (6 godzin)

.

Moduł VIII. Innowacje w zarządzaniu Human Resources – 20 godz.
 1. Nowe technologie w HR (7 godzin)
 2. Trendy w dziedzinie HR (7 godzin)
 3. Projektowanie strategii HR (6 godzin)

.

Moduł IX. Projekt dyplomowy – prezentacja strategii wellbeingu i rozwoju pracowników w organizacji – 10 godz.

.

Łączna liczba godz.: 170
Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

Organizacja studiów

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu to uczelnia, która cieszy się uznaniem ze strony studentów oraz pracodawców zarówno z Pomorza Zachodniego, jak i z całego kraju. W naszej Uczelni na pierwszym miejscu stawiamy naszych Studentów i Słuchaczy. Dlatego studia podyplomowe prowadzone są tylko w piątki i soboty. Pozostałe dni tygodnia są wolne od zajęć, co umożliwia realizację innych celów i rozwijanie swoich pasji.

Zajęcia prowadzone są na sali – w tym do 4 zjazdów w trybie on-line. 

 • piątki w godzinach od 16:30 do 20:30
 • soboty w godzinach od 9:00 do 17:00

Warunki ukończenia studiów

Aby ukończyć studia podyplomowe na kierunku Wellbeing i zarządzanie rozwojem pracownika w organizacji, Słuchacze powinni:

 • być obecni na minimum 80% zajęć,
 • uzyskać pozytywny wynik z obrony projektu końcowego.

Lider kierunku 

Anna Bachanek

Patronat kierunku 

Partnerstwo Północnej Izby Gospodarczej – największej organizacji zrzeszającej przedsiębiorców na Pomorzu Zachodnim.