Well-being w biznesie

 

Kierunek
 • Well-being w biznesie
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
 • Online
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2023
Opis
Odpowiedni styl życia i zadowolenie pracowników ma ogromny wpływ na zdrowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W związku z tym niezwykle istotne jest, by poznać techniki z zakresu psychologii, zarządzania, technologii czy komunikacji, które pozwolą zapewnić i utrzymać dobrostan pracowników. Studia podyplomowe na kierunku Well-being w biznesie umożliwią Słuchaczom zdobycie szerokiej wiedzy i praktycznych umiejętności w tym zakresie.
Aktualna zniżka
 • Zapraszamy do rekrutacji w 2024
Cena
 • Już od 530 zł!

 

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych wśród których nie mogło zabraknąć kierunku Well-being w biznesie.

Cel studiów podyplomowych

Kierunek Wellbeing w Biznesie odnosi się do promowania zdrowia, zadowolenia i dobrostanu pracowników w środowisku pracy, co w efekcie ma prowadzić do poprawy efektywności, zaangażowania i wyników organizacji. Program obejmuje różnorodne tematy z zakresu psychologii, zarządzania, zdrowego stylu życia oraz komunikacji, które pomogą uczestnikom zdobyć niezbędne umiejętności do skutecznego wdrażania i zarządzania well-beingiem w firmie.

Program studiów

Czas trwania studiów: 1 rok (dwa semestry)

SEMESTR 1:

 1. Wprowadzenie do problematyki well-beingu w organizacji (15 h)
  • Definicja well-beingu w kontekście organizacji
  • Rola well-beingu w budowaniu zdrowego i produktywnego środowiska pracy
 2. Psychologia Pozytywna w organizacji (20 h)
  • Pozytywna psychologia i jej zastosowanie w biznesie
  • Wpływ pozytywnego myślenia na efektywność i kreatywność pracowników
  • Techniki budowania pozytywnej atmosfery w miejscu pracy
 3. Zarządzanie well-beingiem (20 h)
  • Planowanie strategii i programów well-beingowych w firmie
  • Identyfikacja kluczowych obszarów do poprawy well-beingu pracowników
  • Analiza i ocena skuteczności programów well-beingowych
 4. Zdrowy styl życia w firmie (20 h)
  • Promowanie aktywności fizycznej w miejscu pracy
  • Edukacja dotycząca zdrowego odżywiania i nawyków żywieniowych
  • Tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia w firmie
 1. Komunikacja i promocja well-beingu (15 h)
  • Skuteczna komunikacja programów well-beingowych wśród pracowników
  • Wykorzystanie różnych kanałów komunikacji do promowania zdrowia i well-beingu
  • Organizacja eventów i akcji promocyjnych związanych z well-beingiem

SEMESTR 2:

 1. Budowanie zaangażowania i motywacji (20 h)
  • Tworzenie programów motywacyjnych i nagród związanych z well-beingiem
  • Wpływ zaangażowania pracowników na wyniki organizacji
  • Techniki budowania zaangażowanego zespołu
 2. Etyka i zrównoważony rozwój w well-beingu (15 h)
  • Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna w kontekście well-beingu w firmach
  • Etyczne wyzwania związane z programami well-beingowymi w organizacjach
  • Wpływ działań well-beingowych na środowisko naturalne
 1. Technologiczne rozwiązania dla well-beingu w biznesie (20 h)
  • Wykorzystanie technologii i aplikacji wspierających zdrowie i dobrostan pracowników
  • E-learning i narzędzia cyfrowe w edukacji zdrowotnej pracowników
  • Ewolucja i trendy w technologiach związanych z well-beingiem
 2. Analiza danych i mierzenie efektywności well-beingu (15 h)
  • Metody badawcze i narzędzia analizy danych w kontekście well-beingu w firmie
  • Monitorowanie i ocena efektywności programów well-beingowych
  • Wykorzystanie wyników analizy danych do ulepszania działań z zakresu well-beingu

Zakończenie studiów: Projekt indywidualny – uczestnicy opracowują i prezentują własny projekt z zakresu well-beingu w biznesie, który może być zaimplementowany w ich miejscu pracy.

Liczba godzin: 160

Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

Dla kogo są studia podyplomowe na kierunku Well-being w biznesie?

Kierunek jest adresowany do osób z różnych środowisk zawodowych, którzy chcą aktywnie wspierać zdrowie i dobrostan pracowników, wdrażając skuteczne strategie i programy well-beingowe w swoich organizacjach lub świadcząc usługi consultingowe w tej dziedzinie (w tym: pracownicy działów HR, liderzy zespołów, psycholodzy i trenerzy rozwoju osobistego, specjaliści ds. zdrowego stylu życia).

Korzyści dla Słuchaczy

Kierunek Well-being w biznesie na studiach podyplomowych w ZPSB to liczne korzyści, wśród których warto wymienić:

 • Bezpłatny dostęp do bibliotek cyfrowych ibuk Libra oraz Biblio Ebookpoint (dawniej NASBI).
 • Stały dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej uczelni oraz platformie z kursami otwartymi Navoica.pl.
 • Możliwość nawiązania kontaktów poprzez uczestnictwo w licznych spotkaniach branżowych.
 • Bezpłatny dostęp do pełnego pakietu Microsoft Office 365 (dostęp do skrzynki pocztowej o pojemności 100 GB, najnowsze wersje programów z pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Teams, Forms itp., możliwość instalacji na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach lub smartfonach, edycję i współdzielenie dokumentów dzięki aplikacjom Office Online oraz Microsoft SharePoint, przechowywanie i udostępnianie plików dzięki nieograniczonej przestrzeni dyskowej usługi OneDrive).
 • Wygodny plan zajęć, który pozwala na swobodne łączenie nauki z życiem prywatnym i zawodowym.

Organizacja studiów podyplomowych

Zachodniopomorska Szkoła Biznesy to uczelnia, która cieszy się uznaniem ze strony studentów oraz pracodawców zarówno z Pomorza Zachodniego, jak i z całego kraju. W naszej Uczelni na pierwszym miejscu stawiamy naszych Studentów i Słuchaczy. Dlatego studia podyplomowe prowadzone są w piątki i soboty, w wyjątkowych sytuacjach w niedziele. Pozostałe dni tygodnia są wolne od zajęć, co umożliwia realizację innych celów i rozwijanie swoich pasji.

Studia podyplomowe trwają 2 semestry. Zajęcia na kierunku Zarządzanie biznesem odbywają się:

 • w trybie on-line: za pośrednictwem platformy MS Teams. Częstotliwość zjazdów online: 2-3 razy w miesiącu, w piątki w godz. 17:00-20:30 lub soboty (w wyjątkowych sytuacjach w niedziele) w godz. 9.00-17.00.
 • w trybie niestacjonarnym: w weekendy, w siedzibie Wydziału z udziałem maksymalnie do 40% zajęć on-line. Częstotliwość zjazdów online: 2-3 razy w miesiącu, w piątki w godz. 17:00-20:30 lub soboty (w wyjątkowych sytuacjach w niedziele) w godz. 9.00-17.00.

Warunki ukończenia studiów

Aby ukończyć studia podyplomowe na kierunku Well-being Słuchacze powinni:

 • być obecni na minimum 80% zajęć,
 • uzyskać pozytywny wynik z egzaminu, który przeprowadzany jest za pośrednictwem platformy e-learningowej,
 • uzyskać pozytywny wynik z obrony projektu.