Zarządzanie instytucjami kultury

Tylko do 14. czerwca - 2 raty gratis i 0 zł za wpisowe!

 
Kierunek
 • Zarządzanie instytucjami kultury
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
 • Online
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2023
Opis
Instytucje kultury są istotnym elementem funkcjonowania naszego społeczeństwa. Dzięki studiom na kierunku Zarządzanie instytucjami kultury zdobędziesz specjalistyczne umiejętności i wiedzę z zakresu między innymi etyki, prawa czy komunikacji, a dodatkowo rozwiniesz kluczowe dla funkcjonowania w świecie biznesu kompetencje przyszłości.
Aktualna zniżka
 • 2 raty gratis i 0 zł za wpisowe! Tylko do 14.06
Cena
 • Już od 530 zł!

 

Rezerwuję miejsce

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych wśród których nie mogło zabraknąć kierunku Zarządzanie instytucjami kultury

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów na kierunku Zarządzanie instytucjami kultury jest:

 1. Wykształcenie profesjonalnej kadry kierowniczej i menadżerskiej dla instytucji kultury.
 2. Podniesienie kwalifikacji istniejącej już kadry kierowniczej i menadżerskiej w instytucjach kultury.
 3. Poszerzenie horyzontów i kompetencji osób pracujących w szeroko pojętym sektorze kultury i sztuki.
 4. Kształtowanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania instytucjami kultury takich jak teatry, muzea, galerie sztuki, filharmonie i centra kulturalne.
 5. Przygotowanie Słuchaczy do efektywnego zarządzania finansami, zasobami ludzkimi, marketingiem i promocją w sektorze kultury.
 6. Zapewnienie Słuchaczom zdolności analitycznych i krytycznego myślenia w odniesieniu do wyzwań i trendów w sektorze kultury.
 7. Przygotowanie studentów do rozwoju strategii, projektów i programów dla instytucji kultury, które będą sprzyjały ich rozwojowi, wzmacniały ich pozycję na rynku i przyciągały nowych odbiorców.
 8. Przygotowanie Słuchaczy do pracy w sektorze kultury, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, a także do pełnienia ról przywódczych w instytucjach kultury.
 9. Kształtowanie u Słuchaczy świadomości roli kultury w społeczeństwie i ich zdolności do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju kultury i społeczeństwa.

Program studiów

BLOK WPROWADZAJĄCY. 15 godz.

 1. Zajęcia integracyjne. 5 godz.
 2. Wprowadzenie do zarządzania instytucjami kultury. 10 godz.

BLOK KOMPETENCJI SPECJALISTYCZNYCH. 135 godz.

 1. Projektowanie i rozwijanie instytucji kultury. 10 godz.
 2. Organizacja eventów kulturalnych. 10 godz.
 3. Zarządzanie zespołami. 10 godz.
 4. Marketing kultury. 15 godz.
 5. Etyka w kulturze. 5 godz.
 6. Prawo kulturalne. 5 godz.
 7. Edukacja kulturalna. 15 godz.
 8. Sztuka i kultura. 10 godz.
 9. Komunikacja w kulturze. 10 godz.
 10. Wystąpienia publiczne w praktyce. 10 godz.
 11. Ekonomia kultury. 5 godz.
 12. Zarządzanie projektami. 10 godz.
 13. Źródła finansowania instytucji kultury. 10 godz.
 14. Innowacje w kulturze. 10 godz.

BLOK KOMPETENCJI KLUCZOWYCH/PRZYSZŁOŚCI. 20 godz.

Blok prowadzony w trybie e-learningowym. Słuchacz samodzielnie wybiera 2 kompetencje kluczowe z poniższego zestawu.

 • Autoprezentacja
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kreatywność
 • Praca w zespole
 • Prawo własności intelektualnej
 • Zarządzanie wiedzą

Łączna liczba godzin: 170

Najważniejsze atuty kierunku

Program studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie instytucjami kultury został dopracowany i skrojony na miarę aktualnych potrzeb Słuchaczy oraz wymagań stawianych przez pracodawców.

Najważniejsze atuty kierunku to:

 • program studiów stworzony przez ludzi kultury dla ludzi kultury,
 • całość studiów będzie opierała się na rozwiązywaniu realnych wyzwań, przed którymi stoją instytucje kultury,
 • prowadzący zajęcia są na co dzień związani z funkcjonowaniem w instytucjach kultury, sztuki i edukacji,
 • nowoczesne narzędzia i techniki wspomagające zarządzanie instytucjami kultury,
 • networking i możliwość spojrzenia na swoje problemy i wyzwania z różnych perspektyw.

Korzyści dla słuchaczy

Kierunek Zarządzanie instytucjami kultury na studiach podyplomowych w ZPSB to liczne korzyści, wśród których warto wymienić:

 • Bezpłatny dostęp do bibliotek cyfrowych ibuk Libra oraz Biblio Ebookpoint.
 • Stały dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej uczelni oraz platformie z kursami otwartymi Navoica.pl.
 • Możliwość nawiązania kontaktów poprzez uczestnictwo w licznych spotkaniach branżowych.
 • Bezpłatny dostęp do pełnego pakietu Microsoft Office 365 (dostęp do skrzynki pocztowej o pojemności 100 GB, najnowsze wersje programów z pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Teams, Forms itp., możliwość instalacji na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach lub smartfonach, edycję i współdzielenie dokumentów dzięki aplikacjom Office Online oraz Microsoft SharePoint, przechowywanie i udostępnianie plików dzięki nieograniczonej przestrzeni dyskowej usługi OneDrive).
 • Wygodny plan zajęć, który pozwala na swobodne łączenie nauki z życiem prywatnym i zawodowym.

Organizacja studiów podyplomowych

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu to uczelnia, która cieszy się uznaniem ze strony studentów oraz pracodawców zarówno z Pomorza Zachodniego, jak i z całego kraju. W naszej Uczelni na pierwszym miejscu stawiamy naszych Studentów i Słuchaczy. Dlatego studia podyplomowe prowadzone są tylko w piątki i soboty. Pozostałe dni tygodnia są wolne od zajęć, co umożliwia realizację innych celów i rozwijanie swoich pasji.

Zajęcia na kierunku Zarządzanie instytucjami kultury w ZPSB prowadzone są online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams, zgodnie z następującym harmonogramem:

 • piątki w godzinach od 16:30 do 20:30,
 • soboty w godzinach od 9:00 do 17:00.

Warunki ukończenia studiów

Aby ukończyć studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie instytucjami kultury, Słuchacze powinni:

 • być obecni na minimum 80% zajęć,
 • uzyskać pozytywny wynik z egzaminu, który przeprowadzany jest za pośrednictwem platformy e-learningowej,
 • uzyskać pozytywny wynik z obrony projektu lub pracy dyplomowej.