Zarządzanie instytucjami kultury

 

Kierunek
 • Zarządzanie instytucjami kultury
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2024
Opis
Instytucje kultury są istotnym elementem funkcjonowania naszego społeczeństwa. Dzięki studiom na kierunku Zarządzanie instytucjami kultury zdobędziesz specjalistyczne umiejętności i wiedzę z zakresu między innymi etyki, prawa czy komunikacji, a dodatkowo rozwiniesz kluczowe dla funkcjonowania w świecie biznesu kompetencje przyszłości.
Aktualna zniżka
 • Studiuj taniej tylko do 31.07!
Cena
 • Już od 489 zł!

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych wśród których nie mogło zabraknąć kierunku Zarządzanie instytucjami kultury.

Cel studiów

Celem studiów na kierunku Zarządzanie instytucjami kultury jest:

 1. Wykształcenie profesjonalnej kadry kierowniczej i menadżerskiej dla instytucji kultury.
 2. Podniesienie kwalifikacji istniejącej już kadry kierowniczej i menadżerskiej w instytucjach kultury.
 3. Poszerzenie horyzontów i kompetencji osób pracujących w szeroko pojętym sektorze kultury i sztuki.
 4. Kształtowanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania instytucjami kultury takich jak teatry, muzea, galerie sztuki, filharmonie i centra kulturalne.
 5. Przygotowanie Słuchaczy do efektywnego zarządzania finansami, zasobami ludzkimi, marketingiem i promocją w sektorze kultury.
 6. Zapewnienie Słuchaczom zdolności analitycznych i krytycznego myślenia w odniesieniu do wyzwań i trendów w sektorze kultury.
 7. Przygotowanie studentów do rozwoju strategii, projektów i programów dla instytucji kultury, które będą sprzyjały ich rozwojowi, wzmacniały ich pozycję na rynku i przyciągały nowych odbiorców.
 8. Przygotowanie Słuchaczy do pracy w sektorze kultury, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, a także do pełnienia ról przywódczych w instytucjach kultury.
 9. Kształtowanie u Słuchaczy świadomości roli kultury w społeczeństwie i ich zdolności do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju kultury i społeczeństwa.

Adresaci kierunku

Adresatami studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie instytucjami kultury są:

 • Osoby zatrudnione w muzeach, teatrach, galeriach, czy centrach kultury, które chcą rozwijać umiejętności zarządzania.
 • Absolwenci kulturoznawstwa, historii sztuki, czy literaturoznawstwa, którzy chcą poszerzyć kompetencje o zarządzanie instytucjami kultury.
 • Osoby pracujące w urzędach kultury lub wydziałach kultury w samorządach, zainteresowane efektywnym zarządzaniem działalnością kulturalną na poziomie lokalnym.
 • Osoby związane z agencjami eventowymi, firmami marketingowymi, czy fundacjami, które specjalizują się w obsłudze sektora kultury.
 • Przedsiębiorcy lub aspirujący właściciele instytucji kultury, którzy potrzebują wiedzy z zakresu zarządzania, aby skutecznie prowadzić własny biznes w tej dziedzinie.
 • Osoby zatrudnione w administracji państwowej, które chcą lepiej zrozumieć i wspierać rozwój sektora kulturalnego na szczeblu publicznym.

Najważniejsze atuty kierunku

Program studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie instytucjami kultury został dopracowany i skrojony na miarę aktualnych potrzeb Słuchaczy oraz wymagań stawianych przez pracodawców.

Najważniejsze atuty kierunku to:

 • program studiów stworzony przez ludzi kultury dla ludzi kultury,
 • całość studiów będzie opierała się na rozwiązywaniu realnych wyzwań, przed którymi stoją instytucje kultury,
 • prowadzący zajęcia są na co dzień związani z funkcjonowaniem w instytucjach kultury, sztuki i edukacji,
 • nowoczesne narzędzia i techniki wspomagające zarządzanie instytucjami kultury,
 • networking i możliwość spojrzenia na swoje problemy i wyzwania z różnych perspektyw.

Korzyści dla słuchaczy

Kierunek Zarządzanie instytucjami kultury na studiach podyplomowych w ZPSB to liczne korzyści, wśród których warto wymienić:

 • Bezpłatny dostęp do bibliotek cyfrowych ibuk Libra oraz Biblio Ebookpoint.
 • Stały dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej uczelni oraz platformie z kursami otwartymi Navoica.pl.
 • Możliwość nawiązania kontaktów poprzez uczestnictwo w licznych spotkaniach branżowych.
 • Bezpłatny dostęp do pełnego pakietu Microsoft Office 365 (dostęp do skrzynki pocztowej o pojemności 100 GB, najnowsze wersje programów z pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Teams, Forms itp., możliwość instalacji na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach lub smartfonach, edycję i współdzielenie dokumentów dzięki aplikacjom Office Online oraz Microsoft SharePoint, przechowywanie i udostępnianie plików dzięki nieograniczonej przestrzeni dyskowej usługi OneDrive).
 • Wygodny plan zajęć, który pozwala na swobodne łączenie nauki z życiem prywatnym i zawodowym.

Program studiów

.

Moduł I. WPROWADZENIE – 15 godz.
 1. Zajęcia integracyjne. 5 godz.
 2. Wprowadzenie do zarządzania instytucjami kultury. 10 godz.

.

Moduł II. KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE – 145 godz.
 1. Projektowanie i rozwijanie instytucji kultury. 10 godz.
 2. Organizacja eventów kulturalnych. 10 godz.
 3. Zarządzanie zespołami. 10 godz.
 4. Marketing kultury. 15 godz.
 5. Etyka w kulturze. 5 godz.
 6. Prawo kulturalne. 5 godz.
 7. Edukacja kulturalna. 15 godz.
 8. Sztuka i kultura. 10 godz.
 9. Komunikacja w kulturze. 10 godz.
 10. Wystąpienia publiczne w praktyce. 10 godz.
 11. Ekonomia kultury. 10 godz.
 12. Zarządzanie projektami. 15 godz.
 13. Źródła finansowania instytucji kultury. 10 godz.
 14. Innowacje w kulturze. 10 godz.

.

Łączna liczba godz.: 160

Blok kompetencji kluczowych – dla chętnych. Każdy Słuchacz może wybrać maksymalnie 2 moduły z poniższego zestawu, które zrealizuje samodzielnie w formie e-learningowej. Każdy zrealizowany i zaliczony moduł odpowiada realizacji dodatkowych 10 godz. i zostanie dodany do świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

 1. Autoprezentacja
 2. Efektywność osobista menedżera
 3. Komunikacja interpersonalna
 4. Kreatywność
 5. Zarządzanie zespołem
 6. Zarządzanie różnorodnością

Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

Organizacja studiów podyplomowych

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu to uczelnia, która cieszy się uznaniem ze strony studentów oraz pracodawców zarówno z Pomorza Zachodniego, jak i z całego kraju. W naszej Uczelni na pierwszym miejscu stawiamy naszych Studentów i Słuchaczy. Dlatego studia podyplomowe prowadzone są tylko w piątki i soboty. Pozostałe dni tygodnia są wolne od zajęć, co umożliwia realizację innych celów i rozwijanie swoich pasji.

Zajęcia prowadzone są na sali – w tym do 4 zjazdów w trybie on-line. 

 • piątki w godzinach od 16:30 do 20:30
 • soboty w godzinach od 9:00 do 17:00

Warunki ukończenia studiów

Aby ukończyć studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie instytucjami kultury, Słuchacze powinni:

 • być obecni na minimum 80% zajęć,
 • uzyskać pozytywny wynik z prezentacji projektu dyplomowego.

Lider kierunku

Sylwia Różycka – aktorka scen muzycznych oraz dramatycznych, absolwentka 4- letniego Studium Wokalno- Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, a także konsultantka do spraw organizacyjno- artystycznych. Na profesjonalnej scenie zadebiutowała na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni w 2006 roku w spektaklu „FOOTLOOSE” w reżyserii Macieja Korwina. Następnie była przez wiele lat związana z Teatrem Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni grając w takich tytułach jak: Zorba, Casanova, Lata 20 te, lata 40 te na Scenie Letniej w Orłowie, a także przez rok z Bałtyckim Teatrem Dramatycznym w Koszalinie. W 2008 roku dyrektor Adam Opatowicz zaproponował jej współpracę w Teatrze Polskim w Szczecinie, gdzie zagrała wiele głównych ról ( Bal Manekinów, Co Wam się podoba, Opera za trzy grosze, Curikov, Mieszczanie, Piaf). Swoją sceniczną karierę budowała również w Operze na Zamku w Szczecinie (musical RENT w roli Maureen), w Teatrze Muzycznym w Poznaniu, w 2017 roku (muiscal NINE w roli Carli), w Operze na Zamku w Szczecinie , w 2017 roku (musical CRAZY FOR YOU w roli Irene Ruth) oraz w Teatrze Muzycznym ROMA w Warszawie w 2021 roku (musical WAITRESS w roki Becky). W tej chwili przygotowuje się do jednej z głównych ról w musicalu  CABARET do roli męskiej MIstrza Ceremonii.  W roku 2017 oraz w 2021 została laureatką nagrody teatralnej Bursztynowy Pierścień za najlepszego aktora/ek w sezonie. W 2021 roku założyła FUNDACJĘ START, która jest wynikiem wieloletniej pracy o charakterze koordynatora do spraw artystycznych i z powodzeniem realizuje projekty o charakterze kulturalno- sportowym. Poza uczelnią artystyczną o profilu musicalowym skończyła również politologia- dziennikarstwo (WSKS w Gdyni) , coaching (WSB w Szczecinie) oraz w tym roku 2023 zarządzanie instytucjami kultury (AHE w Łodzi).

Kinga Rabińska – animatorka i organizatorka kultury. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi, kulturalnymi oraz projektami o charakterze promocyjno-informacyjnym. Od 2011 do 2017 roku współtworzyła INKU Szczeciński Inkubator Kultury, od 2017 roku współtworzy ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki. Do 2022 roku prezeska Stowarzyszenia Edukacyjno-Artystycznego OSWAJANIE SZTUKI (obecnie Stowarzyszenie „Oswajanie miasta”). Członkini Zespołu ds. Rewitalizacji przy Prezydencie Miasta Szczecin. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016) oraz Prezydenta Miasta Szczecin (2017). Absolwentka Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (2021-2022). Współpracowała z takimi instytucjami i podmiotami jak: Muzeum Pomorza w Greifswaldzie, serwis Patronite, Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o., Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Morskie Centrum Nauki, Teatr Kana. Pomysłodawczyni i realizatorka programów wspierających aktywnych, jak np. programu dotacyjnego mikrogranTY czy programu wyjazdowego „Jedź z nami” dla NGO-sów i grup nieformalnych w INKU. Inicjatorka i koordynatorka projektu GALERIE [OD] ULICY, w ramach którego witryny dawnych lokali piwnicznych były remontowane i oddawane artystom jako mikro galerie w przestrzeni publicznej. Prowadzi warsztaty dla młodych organizacji i artystów oraz warsztaty twórcze dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Autorka publikacji z zakresu edukacji nieformalnej i kulturalnej. Od 2021 roku współpracuje z biznesem i swoje doświadczenie wykorzystuje jako specjalistka ds. marketingu w obiekcie komercyjnym.

Partnerstwo

Fundacja START –  powstała w czerwcu 2021 roku i jest sformalizowaną formą wcześniejszej, wieloletniej działalności uznanej aktorki scen dramatycznych i musicalowych w Polsce, Sylwii Różyckiej. Jej nadrzędnym celem jest wspieranie i integracja ludzi poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych związanych z kulturą i sportem. Nawiązuje współpracę z ośrodkami i organizacjami artystycznymi tworząc projekty wyrównujące szanse dzieci, młodzieży i dorosłych oraz tworzących dla nich optymalne warunki do rozwoju. Z racji na swoje rozległe kontakty w świecie kultury oraz sportu pozyskuje do realizacji poszczególnych zadań wysoko wykwalifikowaną kadrę profesjonalistów, artystów, sportowców by tworzyć spektakle, filmy, warsztaty, zawody itp.

Rezerwuję miejsce