Konferencja „Miej to z głowy”

W imieniu Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość zapraszamy na konferencję oraz warsztaty poświęcone zdrowiu psychicznemu grup zawodowych wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia jako najbardziej narażone na stres, depresję, wypalenie zawodowe, zaburzenia snu i inne zaburzenia psychiczne- pracowników administracji, pomocy społecznej, służb mundurowych, systemu ochrony zdrowia, nauczycieli, wykładowców i studentów.

Konferencja odbędzie się 10 października w godz. 11-14 w Szczecińskim Parku Naukowo-Technologicznym, ul. Cyfrowa 4, budynek F2, warsztaty w godz. 14-16.

Zapisy na stronie:  www.zdrowiepsychiczne.org

Zachęcamy do pobrania Opisu projektu oraz Programu konferencji i warsztatów.

Stowarzyszenie realizuje na zlecenie Ministerstwa Zdrowia projekt „Ocena kondycji psychicznej – Miej to z głowy”, w ramach Narodowego Programu Zdrowia na Lata 2016-2020 (Cel operacyjny 3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.).

Organizatorzy zapewniają atrakcyjny program. Zapraszają do przybycia ze współpracownikami.