20 Raut Europejski – świętujemy 20-lecie Polski w Unii Europejskiej

Dwudziestolecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej było okazją do zorganizowania 20 Rautu Europejskiego, który zgromadził liczne grono przedstawicieli środowiska gospodarczego, parlamentarzystów, samorządowców oraz korpusu konsularnego. Wydarzenie odbyło się 6 maja 2024 roku i było znakomitą okazją do wspólnego celebrowania tego istotnego kamienia milowego w historii Polski i Europy.

Wśród gości specjalnych wydarzenia znalazł się Aleksander Kwaśniewski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1995-2005, który swoim wystąpieniem zaakcentował kluczowe aspekty integracji europejskiej dla rozwoju naszego kraju. Prezydent Kwaśniewski, jako jedna z kluczowych postaci w procesie integracji Polski z Unią Europejską, został uhonorowany statuetką Gryfa oraz otrzymał dyplom „OSOBOWOŚĆ POLITYKI” za swoje zasługi.

Jubileusz był również okazją do prowadzenia rozmów o przyszłości Polski w ramach Unii Europejskiej. W trakcie rautu odbyła się debata, w której uczestniczyli m.in. dr Justyna Osuch-Mallett, prof. ZPSB, Wojewoda Zachodniopomorski Adam Rudawski, Marszałek WZP Olgierd Geblewicz, Prezydent Szczecina Piotr Krzystek oraz znany przedsiębiorca Andrzej Najda. Omawiano przyszłe kierunki rozwoju i współpracy w ramach Unii, z naciskiem na wpływ tych działań na lokalne i regionalne ekosystemy gospodarcze.

Wydarzenie to podkreśliło wagę historycznych osiągnięć Polski jako członka Unii Europejskiej oraz stanowiło platformę dla dalszej dyskusji o roli Polski w zintegrowanej Europie, co jest fundamentem dla przyszłych pokoleń.

Ponadto krótkie wystąpienia okolicznościowe przeplatały się z częścią artystyczną, a wszystko to wzbogacone zostało o poczęstunkiem, który umilił czas gościom.

ZAPRASZAMY do fotogalerii.