30. Inauguracja roku akademickiego 2022/23 – relacja foto i video

1 października 2022 r. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu zainaugurowała po raz 30. nowy rok akademicki. W nowe, czwarte już dziesięciolecie Uczelnia wkracza z trzecim Rektorem i nową (też trzecią) nazwą.

W 1993 roku pierwsza inauguracja roku akademickiego, pierwszej w regionie niepublicznej uczelni wyższej – Zachodniopomorskiej Szkoły Bussinesu – miała miejsce przy Al. Wojska Polskiego, obok ówczesnego pl. Sprzymierzonych. Uczelnia została zarejestrowana jako 15. niepubliczna szkoła wyższa w Polsce. Studia na ZPSB zaczynało wówczas ok. 250 studentów.

Po 30 latach działalności, absolwentów ZPSB możemy liczyć już w dziesiątkach tysięcy i spotkamy ich na menedżerskich stanowiskach w wielu firmach czy instytucjach w Szczecinie, regionie, kraju i na świecie. Ten rok akademicki otworzyła 3. Rektor w historii ZPSB, dr Justyna Osuch-Mallett, prof. ZPSB.

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 otwierała jubileusz 30-Lecia działalności Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.

Jednym z bliskich wydarzeń będzie zmiana nazwy Uczelni – 1 kwietnia ZPSB stanie się: „Zachodniopomorską Szkołą Biznesu – Akademią Nauk Stosowanych”.

– Zmiana nazwy wydawałaby się niewielka, bo wziąż zostajemy szkołą biznesu Pomorza Zachodniego. Ale będziemy mieć już status Akademii – mówi prof. Justyna Osuch-Mallett, Rektor ZPSB.Akademia Nauk Stosowanych to nazwa zastrzeżona dla uczelni zawodowych, spełniających określone kryteria. Przede wszystkim jakościowe w nauczaniu praktycznym. Nazwa odnosi się do nauk stosowanych, co oznacza wiedzę umożliwiającą rozwiązywanie określonych rzeczywistych problemów.

– Dla uzyskania nazwy Akademii musieliśmy otrzymać zgodę Ministerstwa, wykazując spełnienie kryteriów. Taką zgodę otrzymaliśmy właśnie pod koniec lata. Teraz mamy także w nazwie potwierdzenie, że jesteśmy dobrą jakościowo uczelnią, która spełnia wysokie standardy – dodaje prof. Justyna Osuch-Mallett.
————————

Zachęcamy do obejrzenia relacji video i relacji foto z naszej uroczystości (video: Jakub Gibowski | fot. Robert Stachnik).