Podpisanie umowy o współpracę z firmą home.pl

Studenci z głową w chmurach

Duże zapotrzebowanie na absolwentów kierunków informatycznych, dynamicznie rozwijające się usługi chmurowe oraz szybki start aktywności zawodowej – analiza bieżących trendów biznesowych doprowadziła do rozpoczęcia współpracy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu – Akademii Nauk Stosowanych z firmą home.pl, największym i najbardziej rozpoznawalnym w Polsce dostawca usług internetowych.

Od nowego roku akademickiego home.pl wraz z Zachodniopomorską Szkolą Biznesu połączą swoje siły w  kształceniu przyszłych kadr branży IT.

Eksperci z obu instytucji wspólnie będą prowadzić zajęcia edukacyjne, szkolenia, badania naukowe oraz tematyczne konferencje naukowe. Ponadto, home.pl umożliwi odbycie praktyk, stażów i wizyt studyjnych dla przyszłych inżynierów systemów informatycznych i rozwiązań chmurowych.

Pozycja lidera rynku wymaga nie tylko śledzenia trendów, ale przede wszystkim wyznaczania kierunków, wychodzenia poza utarte schematy i otwartości na to, co nowe – tam szukamy modeli biznesowych jutra. Młode pokolenie często lepiej niż my rozumie i „czuje” kierunek zmian – więcej, jako najbardziej intensywnie używające nowych technologii ma największy wpływ na ich rozwój. Rozumiejąc to, w home.pl systematycznie rozszerzamy program współpracy z uczelniami wyższymi i szkołami. Wspólne projekty i praktyki ze studentami i uczniami pozwalają nam lepiej zrozumieć ich sposób myślenia, potrzeby i motywacje. Dzięki wspólnej pracy znacznie lepiej możemy prognozować przyszłe potrzeby naszych klientów, a tym samym kształtować naszą ofertę jutra – mówi Maciej Kornacki, Prezes Zarządu home.pl.

Bardzo cieszymy się z poszerzenia grona naszych partnerów o Zachodniopomorską Szkołę Biznesu. Częścią naszej misji, jako firmy technologicznej, jest aktywnie wspieranie młodych wielbicieli technologii informacyjnych na ich drodze do rozpoczęcia pracy w najlepszych firmach IT. Jesteśmy dumni, że dzięki współpracy z ZPSB będziemy mogli współuczestniczyć w kształceniu najlepszych profesjonalistów na rynku. Mocno wierzymy w efektywność wspólnych projektów bazujących na wymianie wiedzy pomiędzy kadrą naukową, studentami i specjalistami home.pl oraz wspólnych inicjatywach badawczych, m.in. w zakresie rozwiązań chmurowych i sztucznej inteligencji – dodaje Kornacki.

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu od 30 lat kształci profesjonalne kadry w dziedzinie biznesu, zarządzania oraz technologii informacyjnych. Uczelnia, ze względu na swój charakter – Akademii Nauk Stosowanych – przekazuje studentom praktyczne umiejętności, które będą mogli wykorzystać w pracy.

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu od lat bacznie przygląda się rozwojowi rynku oraz wsłuchuje się w potrzeby biznesu. Widzimy jakie kompetencje są dzisiaj potrzebne i staramy się przygotować studentów do bycia specjalistami w swoich dziedzinach. Współpraca z home.pl, którą podjęliśmy, to idealny przykład szkolenia studentów w maksymalnie praktyczny sposób. Firma sama wskazuje, co jest jej potrzebne i dzieli się swoją wiedzą przy kształceniu przyszłych specjalistów z dziedziny IT. -– mówi Rektor ZPSB Justyna Osuch-Mallet

Podczas spotkania inaugurującego współpracę pomiędzy home.pl i ZSPB podkreślano, że dobre miejsce pracy to nie tylko Poznań, Wrocław czy Warszawa. Dzięki takim współpracom chcemy uświadamiać studentów, że w Szczecinie są firmy, które mogą zapewnić im dobrą pracę i rozwój zawodowy

 

Lokalny akcent – home.pl to przecież szczecińska firma – dodaje tej współpracy także wymiar symboliczny. Pokazuje, że w Szczecinie można tworzyć biznes i skutecznie go rozwijać. Studenci poza twardymi umiejętnościami będą mogli skorzystać z doświadczenia firmy i być może kiedyś przejdą podobną drogę – od lokalnej firmy do wielkiego ogólnopolskiego gracza – dodaje Rektor Osuch-Mallet.