Debata Oxfordzka z Posłem na Sejm

Niecodzienne zajęcia dydaktyczne dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie poprowadził Poseł na Sejm RP Piotr Misiło. Jeszcze w październiku, pod okiem Pana Posła, studenci przygotowywali się do przeprowadzenia dyskusji ekonomicznej w formie debaty oksfordzkiej.

W sobotę, 19 listopada 2016 odbyło się finalne starcie – studenci ekonomii i zarządzania spierali się na argumenty w debacie oksfordzkiej pt. „Czy pełne zatrudnienie jest korzystne dla rozwoju gospodarki?

Formuła debaty oksfordzkiej zakłada, że argumenty przedstawia strona propozycji (za pełnym zatrudnieniem) i strona opozycji (przeciw pełnemu zatrudnieniu). I tak też wyglądała debata naszych studentów. Funkcję marszałka pełnił Łukasz Żukowski, student zarządzania w ZPSB, którego wspierał sekretarz, monitorujący czas wystąpień poszczególnych mówców. Mówcy, przedstawiający argumenty w imieniu propozycji i w imieniu opozycji, mieli po 4 minuty na każdą wypowiedź. Po wystąpieniach mówców, widownia głosowała na grupę, która przedstawiła najbardziej przekonujące argumenty. Głosami studentów-widowni zwyciężyli przedstawiciele opozycji. Mówcy z ramienia opozycji, przekonywali, że pełne zatrudnienie nie jest korzystne dla rozwoju gospodarki. Przytaczali m.in. argumenty związane ze spadkiem konkurencyjności gospodarki i wzrostem kosztów zatrudnienia. Szczególnie emocjonujące było wystąpienie Pani Ewy Polonis, studentki zarządzania, reprezentującej stronę opozycji. Z kolei mówcy propozycji zwracali uwagę na korzystne aspekty społeczne pełnego zatrudnienia i wykorzystanie potencjału całego społeczeństwa. Widownia w głosowaniu wybrała najlepszego mówcę debaty, którym został Pan Kamil Danielewski, student Zarządzania biznesem.

Po zakończeniu debaty, Pan Poseł Piotr Misiło dyskutował jeszcze ze studentami na różne ważne tematy społeczne i gospodarcze. Było bardzo profesjonalnie – dyskusja na argumenty, jak przystało na studentów, którzy właśnie poznali zasady prowadzenia profesjonalnych debat oksfordzkich.