Absolwenci ZPSB bardzo dobrze radzą sobie na rynku pracy

Ministerialny system ELA bada losy absolwentów

W połowie maja br. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło uruchomienie nowego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Pierwsze wyniki badań – obejmujące absolwentów z roku 2014 – zostały udostępnione na stronach Ministerstwa. Ich analiza wskazuje na bardzo dobrą pozycję zawodową absolwentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.

 Jak podkreśla Ministerstwo w swoim komunikacie, rzetelne informacje o losach absolwentów są niezbędne by ocenić wpływ studiów wyższych na powodzenie na rynku pracy. Z punktu widzenia kandydatów na studia, informacje dotyczące m.in. zatrudnialności oraz zarobków absolwentów danej uczelni lub kierunku będą z pewnością jednym z kryteriów wyboru dla kandydatów na studia.

Byliśmy ciekawi, jak wyglądają wyniki tego badania dla absolwentów naszej Uczelni, więc swój raport pobraliśmy od razu – mówi prof. Aneta Zelek, Rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. – Dla analizy porównaliśmy nasze wyniki z kilkoma wybranymi uczelniami. Wnioski z tego porównania to dobra informacja dla naszych studentów, gdyż wskazują, że nasi absolwenci na rynku pracy radzą sobie bardzo dobrze, można powiedzieć, że są w czołówce wśród absolwentów innych uczelni szczecińskich – dodaje prof. Zelek.

Szczegółowe wyniki porównania raportów z uczelni – szczecińskich: ZPSB, US, ZUT i CB, WSB z Poznania oraz SGH z Warszawy – wskazują na wiodącą pozycję absolwentów ZPSB w takich kategoriach, jak: zarobki (średnie wynagrodzenie miesięczne brutto w pierwszym roku po dyplomie to prawie 3.000 zł, a najwyższe odnotowane wśród absolwentów ZPSB wynagrodzenie zaraz po studiach wynosiło 18.900 zł), zatrudnienie (najszybciej podejmują pierwszą pracę po uzyskaniu dyplomu – średnio w ciągu 21 dni), stabilności pracy (najniższe ryzyko bezrobocia – na poziomie 8,7%, co stanowi połowę stopy rejestrowanego bezrobocia w ich powiatach zamieszkania). Z raportu wynika także, że ponad 10% absolwentów ZPSB to osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, które nie zostały objęte badaniem.

Podstawą systemu ELA są raporty oparte na danych administracyjnych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz systemu POL-on, czyli globalnej bazy danych o szkolnictwie wyższym. Na przeprowadzenie monitoringu pozwoliła nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie 1 października 2014 r. Pierwszym rocznikiem objętym badaniem są osoby, które ukończyły studia w 2014 r.

Raporty ELA są dostępne na stronie: http://absolwenci.nauka.gov.pl/

  • Zobacz przykładowe wykresy z zestawieniami wyników raportów: