Ambasadorzy CSR poszukiwani!

Rusza rekrutacja do XV edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu rozpoczęło rekrutację do jubileuszowej 15. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, programu edukacyjnego Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Studentów i studentki czekają spotkania i warsztaty z topowymi specjalistami CSR w Polsce, rozwiązywanie biznesowych case’ów oraz prowadzenie własnych projektów podejmujących tematykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zgłoszenia do 8 stycznia poprzez formularz na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/LOB/rekrutacja.

Nastawienie na praktyczną wiedzę i umiejętności

W ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu Ambasadorzy CSR uczestniczą w spotkaniach i warsztatach z topowymi specjalistami CSR w Polsce, rozwiązują konkretne case’y CSR. Organizują także własne wydarzenia i projekty upowszechniające koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu. Uczestnictwo w programie Ambasadorów CSR to dla studentów i studentek okazja, by poznać „od kuchni” branżę CSR oraz budować sieć kontaktów ze światem biznesu, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i studenckich kół naukowych.

 Ścieżki edukacyjne z opiekunami merytorycznymi

Program Ambasadorów CSR oparty jest na ścieżkach edukacyjnych, których opiekunami są firmy – partnerzy strategiczni Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jubileuszowa 15. edycja Ligi Odpowiedzialnego Biznesu składa się z czterech ścieżek:

  • kultura organizacyjna a CSR: CCC
  • komunikacja a CSR: Henkel Polska
  • zarządzanie a CSR: Bank BGŻ BNP Paribas
  • zrównoważony rozwój: ERGO Hestia

Organizator: Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Opiekunowie ścieżek edukacyjnych XV edycji LOB: Bank BGŻ BNP Paribas, CCC, ERGO Hestia, Henkel Polska
Patroni honorowi: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Patroni medialni: kampaniespoleczne.pl, be.navigator, Eurostudent, studentnews.pl, Odpowiedzialnybiznes.pl

Więcej o Lidze Odpowiedzialnego Biznesu na stronie internetowej odpowiedzialnybiznes.pl/LOB oraz na Facebooku: LigaOdpowiedzialnegoBiznesu.