Bardzo dobra połowa roku dla biznesu

Zegar Biznesu pokazał poprawę sytuacji gospodarczej na Pomorzu Zachodnim po drugim kwartale 2015 roku. W początku roku, pamiętamy, nastąpił nieznaczny jej spadek. Możemy być zadowoleni, bo już przez ostatnie półtora roku wskazówki Zegara dla koniunktury gospodarczej w regionie poruszają się w ćwiartkach tarczy pomiędzy ożywieniem i rozkwitem, a przewidywania na drugą połowę roku są jeszcze bardziej optymistyczne.

Co pokazuje Zachodniopomorski Zegar Koniunktury?

Odczyt Zegara Koniunktury za II kwartał 2015 roku odwraca pesymizm z poprzedniego okresu. Wskaźnik syntetycznego ZZK w I kwartale odnotował tylko 47 pkt, a w drugim – już ponad 56 pkt, co jednoznacznie wskazuje na powrót dobrej koniunktury – objaśnia prof. Aneta Zelek, Rektor ZPSB, pomysłodawca Zegara Biznesu.

Znów obserwujemy więc charakterystyczny dla naszego regionu rozkład koniunktury, gdzie okres wiosny i lata charakteryzują zwykle statystycznie lepsze wyniki niż zimą. Największy wpływ na to ma sektorowa struktura gospodarki województwa, z wyraźnym udziałem branż turystycznych i rolniczych, jako branż wzrostowych sezonowo, dla których właśnie teraz rozpoczął się dobry sezon. Branże przemysłowe odnotowały minimalnie lepszy wynik niż sektor usług – kontynuuje prof. Zelek.

Zaskoczeniem nie są także oczekiwania przedsiębiorców dotyczące koniunktury w III kwartale, gdzie mamy stosunkowo duży optymizm, bo oczekiwany ZZK wznosi się do poziomu 63 punktów.

Więcej