Bezpłatne szkolenie w Szczecinie! Marketing i nowe media.

Rozpoczynamy kolejną serię bezpłatnych szkoleń programu Akademii Lidera 2.0 (dla osób 30+), realizowanego w ramach projektu „Pigułki kompetencji ZPSB”

Prowadzimy rekrutację na szkolenie „Marketing i nowe media”, skierowane do osób 30+, zamieszkałych lub pracujących w Szczecinie i okolicach.
Dni szkolenia: 1, 3, 5, 8, 10, 12 marca 2021 r., w godz. 17:00 – 21:15. Prowadzący: Michał Hamera

Ilość miejsc jest ograniczona. Warunkiem udziału jest zgłoszenie się za pomocą formularza rekrutacyjnego online oraz podpisanie umowy szkoleniowej.

 

Zapisz się!

Szkolenie MARKETING I NOWE MEDIA

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na planowanie, realizowanie oraz kontrolowanie działań marketingowych w małej firmie / organizacji. Uczestnik kursu zdobędzie również kompetencje predestynujące go do pełnienia roli osoby odpowiedzialnej w organizacji za działania marketingowe.

Ramowy zakres szkolenia:

  • Marketing strategiczny
  • Planowanie grup docelowych
  • Nowoczesne narzędzia w marketingu
  • Content marketing i copywriting

Tego się nauczysz:

  • Będziesz znać i rozpoznawać najnowsze trendy marketingowe.
  • Zrozumiesz znaczenie grupy docelowej dla planowania działań marketingowych, będziesz świadomie analizować i planować grupę docelową swojej komunikacji.
  • Poznasz zasady funkcjonowania kanałów Social Media i ich wykorzystania do własnych celów biznesowych.
  • Będziesz w stanie samodzielnie zaprojektować strategię komunikacji marketingowej.
  • Posiądziesz podstawową wiedzę w zakresie tworzenia treści marketingowych, samodzielnie przygotujesz treści marketingowe dostosowane do formy i sposobu komunikacji.
  • Posiądziesz umiejętność pracy w zespole, realizacji planu i rozdzielania zadań, nauczysz się efektywnie współdziałać oraz wykorzystywać zespół do tworzenia nowych rozwiązań problemów.

Czytaj więcej o Programie Akademia Lidera 2.0 oraz pozostałych szkoleniach, które planujemy także realizować (Przywództwo, Szczupłe i zwinne zarządzanie).

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: POWR.03.01.00-00-T236/18)