Bezpłatne szkolenie w Szczecinie! „Przywództwo!”

Przywództwo to obszar kompetencyjny, na który składają się umiejętności z zakresu ustalania celu, wizji i misji, świadomości zasobów, działania na rzecz innych, zmiany nawyków, uważności, aktywnego słuchania, asertywności i kalkulowania ryzyka. Moduł przewiduje, że użytkownik będzie samodzielnie podejmował decyzje, potrafił krytycznie ocenić swoje działania i działania zespołu, którym kieruje, będzie przyjmował odpowiedzialność za skutki tych działań, podniesie kompetencje związane z komunikacją interpersonalną, zarządzaniem zespołem i kształtowaniem ścieżki rozwoju.

Weź udział w bezpłatnym szkoleniu w Szczecinie!

  • Termin: 04.05.– 17.06.2021 r.
  • dni szkoleniowe: 04.05|11.05.|25.05.|10.06.|17.06.2021 w godz.: 16:00-20:45
  • Prowadząca: KAMILA PĘPIAK-KOWALSKA
  • szkolenie w trybie ONLINE!

ZAPISZ SIĘ! >>>