Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

17 września 2019 roku Zachodniopomorska Szkoła Biznesu  przystąpiła do Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

W imieniu uczelni podpis pod dokumentem złożyła rektor prof. dr hab. Aneta Zelek, .

Podczas drugiego dnia Kongresu Społecznej Odpowiedzialności Nauki w Krakowie deklarację sygnowało 60 uczelni.

Dwudniowy „Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki – Nauka dla Ciebie” zorganizowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W poniedziałek (16 września) na uczestników wydarzenia w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego czekali badacze oraz odkrywcy, by podzielić się swoją pasją, jaką jest nauka. Można też było obejrzeć m.in. łaziki marsjańskie, zwiedzić gabinet Marszałka Piłsudskiego, przekonać się, jak działają sztuczne pszczoły.

We wtorek (17.09) odbyła się konferencja „Społeczna odpowiedzialność – znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania”. Właśnie podczas tego spotkania przedstawiciele szkół wyższych podpisali Deklarację społecznej odpowiedzialności uczelni. Dokument przygotowała grupa robocza, działająca przy Zespole do spraw zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw – organie pomocniczym ministra inwestycji i rozwoju.