Dofinansowanie studiów dla osób niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, jako realizator programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie studiów. W ramach Programu realizowanych jest szereg zadań kierowanych do osób z niepełnosprawnością. Jedno z nich dotyczy pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym i jest kierowane m.in. do osób studiujących.

Studentom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mieszkającym w Szczecinie, możliwe jest udzielenie dofinansowania:

  • do kosztów nauki (czesnego) – rozliczane przez MOPR na podstawie faktury oraz
  • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – rozliczane przez MOPR na podpisanego przez wnioskodawcę oświadczenia o poniesieniu tych kosztów.

Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, przy ul. Abramowskiego 19 (wejście od Mickiewicza), w pokoju nr 5.

Termin składania wniosków – do 10 października 2018 r.

Zachęcamy naszych studentów do skorzystania z tej możliwości dofinansowania studiów.

Więcej informacji i formularze wniosków do pobrania – na stronie MOPR