dr Michał Bzunek – świeżo obroniony doktorat

25 lutego br. nasza Uczelnia wzbogaciła się o kolejnego doktora nauk ekonomicznych.

Pan Michał Bzunek obronił na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego doktorat nt. „Determinanty wartości kapitału ludzkiego przedsiębiorstw korzystających z finansowania udziałowego”. Obrona przebiegła bardzo pomyślnie. Doktorant zaprezentował swoją ekspercką wiedzę i dojrzały warsztat naukowy, wzbudzając duże zainteresowanie swoimi badaniami.

Pan dr Michał Bzunek jest absolwentem naszej Uczelni. Ukończył angielskojęzyczne studia International Business Studies, a następnie podjął u nas pracę jaką asystent. Od 1 marca 2016 r. awansuje na stanowisko adiunkta.

Panu Doktorowi Michałowi Bzunkowi bardzo serdecznie gratulujemy i już czekamy na habilitację.