Ekonomia I stopnia w ZPSB z maksymalną akredytacją PKA

Kierunek EKONOMIA na studiach I stopnia w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu otrzymał akredytację programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej na maksymalny okres – 6 lat.

Komisja wizytowała w ZPSB wszystkie cztery Wydziały (Szczecin, Gryfice, Stargard i Świnoujście). Właśnie otrzymaliśmy decyzję PKA w sprawie pozytywnych ocen programowych dla kierunku ekonomia prowadzonych na wszystkich naszych Wydziałach.

Komisja w swoich opiniach uznała za wzorcowe i godne naśladowania niektóre z rozwiązań ZPSB, m.in. pomysł na rozpoczynanie przez studentów nauki od zajęć symulacyjnych powoływania do życia start-upów, czyli pierwszy moduł na studiach pn. „Projekt Przedsiębiorstwo”, a także autorskie gry symulacyjne w programie studiów.
Ponadto PKA podkreśliła , że jako jedna z nielicznych uczelni mamy własny kodeks etyczny.

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) jest niezależną instytucją, działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Realizuje ona tę misję poprzez dokonywanie obligatoryjnych ocen programowych oraz formułowanie opinii o wnioskach dotyczących nadawania uprawnień do prowadzenia studiów. PKA obejmuje swą działalnością wszystkie uczelnie publiczne i niepubliczne w Polsce. PKA została powołana z dniem 1 stycznia 2002 r. na podstawie art. 38 ust. 1 – znowelizowanej 20 lipca 2001 r. – ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.)