Ekonomia społeczna w centrum zainteresowania – podpisanie umowy o partnerstwie ZPSB i ZAZ w Goleniowie

Podpisanie umowy o współpracy między Zakładem Aktywności Zawodowej w Goleniowie a Zachodniopomorską Szkołą Biznesu rozpoczęło dziś interesujące i owocne spotkanie w siedzibie ZPSB w Szczecinie. Umowę podpisali Rektor ZPSB Justyna Osuch-Mallett oraz Dyrektor ZAZ Karol Lament. W spotkaniu wzięli także udział goście z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego oraz Oddziału Zachodniopomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Inspiracji do tego wydarzenia było kilka, ponieważ nie tylko idea i plany wspólnych działań w zakresie promowania szeroko pojętej ekonomii społecznej zbliżyły obie instytucje, ale także osobiste kontakty – Dyrektor ZAZ jest absolwentem ZPSB. Także naszej Uczelni nieobca jest instytucja ZAZ, ponieważ Rektor Justyna Osuch-Mallett przyznała podczas spotkania, że już od pewnego czasu obserwuje z fascynacją, jak wyjątkowo dobrze radzi sobie Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie, nie tylko w sferze społecznej, ale także, właśnie w biznesowej. Dzięki współpracy między Gminą Goleniów a Goleniowskim Parkiem Przemysłowym, firmy z Parku aktywnie korzystają z usług Zakładu i jego pracowników.

Jak podkreślał też podczas spotkania sam Dyrektor ZAZ, misją jego instytucji jest zmiana myślenia o ekonomii społecznej i pracownikach jego Zakładu, czy to osobach z niepełnosprawnościami czy innych, wywodzących się ze środowisk o utrudnionej sytuacji społecznej. Zauważenie, że w ekonomii społecznej, obok aspektu ludzkiego ważny jest też ten aspekt biznesowy.

Uczestnicy zgodnie podkreślali, że właśnie wyrównanie tych aspektów: społecznego i ekonomicznego, czyli postawienia w centrum uwagi, człowieka na równi z biznesem, jest istotą ekonomii społecznej, a także tym, co nam jest niezbędne dla budowania przyszłości.
Bazując na podpisanym dziś partnerstwie, a także deklaracjach współpracy i pomocy pozostałych obecnych dziś na spotkaniu instytucji, ZPSB ogłosiła, że będzie wnioskować o utworzenie na Uczelni nowego kierunku – „Polityka społeczna”, ze specjalnością Zarządzanie Usługami Społecznymi. Kluczowym partnerem tego kierunku będzie ZAZ Goleniów.

Rektor dr Justyna Osuch Mallett tak mówi o zainicjowanym dziś partnerstwie z ZAZ:

ZPSB jest uczelnią regionalną i dlatego naszych partnerów szukamy wśród firm i instytucji regionalnych, żeby naszym studentom pokazać, że to wszystko, o czym uczą się na zajęciach nie dzieje się gdzieś daleko w świecie, ale dzieje się też tu, na miejscu. Naszą współpracę z ZAZ widzimy na kilku polach.

Po pierwsze to możliwość realizacji projektów studenckich, gdzie studenci przygotowują rozwiązania, które można wykorzystać w Zakładzie. Ale też druga strona – gdzie studenci podpatrują rozwiązania funkcjonujące w ZAZ i mogą dalej myśleć, jak przenieść takie rozwiązania na inne pola.

Druga aspekt jest bardziej badawczy, czyli zastanawianie się, jak te narzędzia, które wykorzystuje Zakład, można zanalizować i zarekomendować innym gminom, innym jednostkom.

Trzeci aspekt wynika z naszej misji, czyli edukowanie. Edukowanie naszych partnerów biznesowych, jak można prowadzić działalność biznesową z uwzględnieniem tych elementów społecznych. To pięknie widać właśnie w Goleniowskim Parku, jak ta współpraca między Zakładem a poszczególnymi firmami się dobrze układa. I pokazywanie tego naszym studentom, naszym informatykom, naszym pedagogom, ma także ważny aspekt edukacyjny.