Gryfickie Forum Społeczno-Gospodarcze z prof. Rosatim

13 maja o godz. 10.00 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu zaprasza do Wydziału w Gryficach (przy ul. Piłsudskiego 34) na III spotkanie Forum Społeczno-Gospodarczego. Gościem specjalnym Forum będzie Profesor Dariusz Rosati.

Współpraca regionalna między uczelniami, biznesem oraz administracją publiczną i samorządową ma ogromne znaczenie. Mając na uwadze wynikające z niej korzyści, Wydział Ekonomii i Pedagogiki ZPSB w Gryficach zainicjował działalność Gryfickiego Forum Społeczno-Gospodarczego. To cykl corocznych spotkań przedstawicieli różnych środowisk, których ideą jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami samorządu lokalnego i administracji rządowej, przedsiębiorcami, reprezentantami instytucji rynku pracy oraz otoczenia biznesu, organizacji społecznych oraz sektora nauki i edukacji, a także ekspertami.

W tegorocznej edycji przewidujemy udział samorządowców, przedstawicieli instytucji wspierających rozwój regionalny, ekspertów, jak również parlamentarzystów. Swoją obecnością zaszczyci nas również prof. Dariusz Rosati, jak również Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Olgierd Geblewicz.

Poruszane tematy w dyskusji:

  • Możliwości i bariery rozwoju lokalnego w wyniku powiązań funkcjonalnych;
  • Obszary funkcjonalne – nowe mechanizmy realizacji polityki spójności UE w latach 2014-2020;
  • Uwarunkowania i kierunki rozwoju Gryfic i gmin powiatu gryfickiego w oparciu o powiązania funkcjonalno-przestrzenne w kontekście strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego.

Więcej informacji na stronie Wydziału.

Zobacz: Program wydarzenia