Helping Hand

W imieniu Fundacji Rozwoju Kwalifikacji Stella Virium udostępniamy informację o zapisach do IV edycji bezpłatnego, edukacyjnego projektu Helping Hand prowadzonego przez pracowników jednej z wiodących międzynarodowych firm- State Street, którzy jako wolontariusze podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami projektu.
Czwartą, specjalną edycję, Helping Hand kierowana jest do osób z niepełnosprawnościami, którym stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy umysłowej, wymagającej komunikacji zespołowej oraz zdalnej. Zapraszamy osoby pragnące zdobyć nowe kompetencje z zakresu poszukiwania pracy, komunikacji biznesowej, umiejętności miękkich pożądanych na rynku pracy oraz zaznajomić się ze specyfiką pracy w międzynarodowych korporacjach, które na co dzień stosują i wdrażają politykę włączania i różnorodności wobec osób ze specjalnymi potrzebami.

Harmonogram Helping Hand – edycja IV:
Działania projektowe będą realizowane online:
Moduł szkoleniowy: 10-21 czerwca 2024
Pozostałe działania wspierające tj:
• mentoring;
• coaching;
• konwersacje z Business English
odbędą się w okresie lipiec-październik 2024.

W ramach projektu fundacja oferuje:
• szkolenia w czasie rzeczywistym, on-line w j. angielskim (ok. 5h dziennie)
• indywidualne konwersacje z Business English
• indywidualne spotkania z mentorem/coachem
• trening rozmowy rekrutacyjnej (tzw. mock interview)
• możliwość poszerzenia sieci kontaktów społecznych i zawodowych
• certyfikat potwierdzający uzyskane kompetencje
Projekt przewiduje szkolenia m.in. z kompetencji biznesowych m.in. jak: komunikacja biznesowa, zarządzenie czasem, praca w zróżnicowanych zespołach, prawo pracy dla osób z niepełnosprawnościami, spojrzenie na sektor BPO/SSC od środka, wsparcie w przygotowaniu CV.

Czego wymagamy od kandydatów:
• Znajomości j. angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym
• Znajomości MS Office w stopniu co najmniej podstawowym
• Silnej motywacji do zmiany swojej sytuacji zawodowej
• Dyspozycyjności do udziału w co najmniej 80% szkoleń przewidzianych w programie.

Zapisy
Rekrutacja do projektu trwa do 20 maja 2024
Zapisy na stronie  poprzez zakładkę APLIKUJ
(ilość miejsc ograniczona)

***

Fundacja Stella Virium (Gwiazda Możliwości) powstała w 2013 roku w Krakowie i od 10 lat propaguje ideę uczenia się przez całe życie każdej osoby dorosłej. We współpracy z pracodawcami – międzynarodowymi firmami, dążymy do wyrównywania szans na rynku pracy osób w trudniejszym położeniu poprzez podnoszenie ich kompetencji, przygotowywanie do procesów rekrutacyjnych, ale również przez podnoszenie samooceny i poczucia własnej wartości. Osobom zagrożonym wykluczeniem zawodowym z różnych przyczyn, oferujemy m.in. bezpłatne szkolenia realizowane przez praktyków rynku pracy, konwersacje językowe oraz indywidualne wsparcie mentoringowe i coachingowe. Dotychczas z naszego wsparcia skorzystało ponad 800 osób, z których ok. 60% faktycznie podjęło zatrudnienie.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.stellavirium.org oraz fanpage’u na Facebooku: https://www.facebook.com/StellaVirium.
W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu,