I Międzynarodowa Konferencja Naukowa

KN IDE zaprasza do udziału w 1 Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej w najbliższy weekend: 23-24 kwietnia 2021 r.

 

Aby wziąć udział należy przesłać zgłoszenie za pośrednictwem formularza.

Podczas konferencji będą mieli Państwo okazję wysłuchać ponad 50 prelegentów z całego świata. W pierwszy dzień konferencja zostanie otwarta wykładem dr hab. prof. UWr Kazimierza Dziubka ” Europa obywateli jako transdyscyplinarny projekt życia”, zaś drugiego dnia wystąpieniem Europosłanki Janiny Ochojskiej pt. „Misja europarlamentarzysty. Jak działalność pozarządowa może znaleźć swoje odzwierciedlenie w pracy poselskiej?.”

Temat konferencji wyrasta z potrzeby zrozumienia zjawisk i procesów zachodzących obecnie we współczesnej Europie. Głównym celem wydarzenia jest próba odpowiedzi na pytania dotyczace bloków tematycznych:

  •  Przyczyny i formy aktywizacji jednostek w działalność obywatelską i społeczną w różnych krajach Europy,
  • Grassroots lobbying oraz inne skutki ruchów i działań społecznych.

Więcej informacji na temat konferencji.