II Konkurs „Moja smart wieś – idea i fakt”

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) zaprasza serdecznie do udziału w II edycji Konkursu „MOJA SMART WIEŚ. IDEA I FAKT”.

Do konkursu zgłaszane mogą być prace, w których zaprezentowano zrealizowane już inicjatywy pokazujące, w jaki sposób na obszarach wiejskich usługi i rozwiązania między innymi z zakresu: edukacji, transportu, energetyki, opieki zdrowotnej, usług socjalnych, rolnictwa mogą uczynić dane obszary bardziej przyjaznymi do życia.

Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 31 grudnia 2020 roku.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu wraz z regulaminem i formularzem znajdują się na stronie internetowej.