Komunikat (6) o zawieszeniu zajęć w siedzibie uczelni do 30 kwietnia

Informujemy, że zgodnie z zaleceniami rządu, przedłużamy zawieszenie zajęć w formie tradycyjnej na uczelni – do dnia 30 kwietnia br.

Wszystkie zaplanowane zajęcia odbywają się w formie zdalnej na platformie e-learningowej ZPSB oraz na MS Teams. Szczegółowe informacje są przekazywane na bieżąco studentom przez Dziekanaty, formy i terminy zajęć znajdują się także w systemie e-dziekanat oraz na platformie e-studia.

Dziękujemy wszystkim naszym studentom i słuchaczom oraz wykładowcom i kadrze administracyjnej za wysiłek włożony dotychczas w realizację zdalnie wszystkich zajęć akademickich. Wierzymy, że przy takim zaangażowaniu, uda nam się razem realizować program nauki i dostarczać, tak jak zawsze się staramy, kształcenie na najwyższym poziomie. Życzymy zdrowia i wytrwałości!