Komunikat (nr 3) o zawieszeniu zajęć akademickich w związku z epidemią koronawirusa

Szanowni Państwo, Studenci, Słuchacze, Pracownicy ZPSB,

Na podstawie informacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-mozliwosci-zawieszenia-zajec-w-przypadku-zagrozenia-wirusem-sars-cov-2-w-uczelni) ogłaszam zawieszenie zajęć dydaktycznych w naszej Uczelni w dniach 12 marca 2020 do 26 marca 2020.

Dziekani wydziałów ZPSB poinformują Państwa o ewentualnych zajęciach w trybie on-line.

Wszelkie kontakty z Uczelnią ograniczamy do formy korespondencji mailowej lub kontaktu telefonicznego.

Prosimy o śledzenie dalszych komunikatów w tej sprawie.